دلار / سومونی تاجیکستان

  • نرخ فعلی:9.098
  • بالاترین قیمت روز:9.098
  • پایین ترین قیمت روز:9.0781
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.0781
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:9.086
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.012

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.098 ریال4:33:21
9.0781 ریال1:32:21
نظرات