شاخص یاب

دلار / سومونی تاجیکستان

  • نرخ فعلی:9.5308
  • بالاترین قیمت روز:9.5308
  • پایین ترین قیمت روز:9.5308
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:9.5308
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۲:۱۲
  • نرخ روز گذشته:9.5311
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک دلار / سومونی تاجیکستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سومونی تاجیکستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.5308 ریال3:32:12
نظرات