شاخص یاب

دلار / سومونی تاجیکستان

  • نرخ فعلی:9.5779
  • بالاترین قیمت روز:9.5779
  • پایین ترین قیمت روز:9.5779
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:9.5779
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۶:۴۰
  • نرخ روز گذشته:9.5229
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.055

نمودار کندل استیک دلار / سومونی تاجیکستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سومونی تاجیکستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.5779 ریال4:36:40
9.5779 ریال4:35:30
نظرات