شاخص یاب

دلار / سومونی تاجیکستان

  • نرخ فعلی:9.5358
  • بالاترین قیمت روز:9.5358
  • پایین ترین قیمت روز:9.5084
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.5084
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۰۹
  • نرخ روز گذشته:9.5291
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0067

نمودار کندل استیک دلار / سومونی تاجیکستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سومونی تاجیکستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.5358 ریال15:36:09
9.5084 ریال4:32:09
نظرات