شاخص یاب

دلار / بات تایلند

  • نرخ فعلی:32.39
  • بالاترین قیمت روز:32.4
  • پایین ترین قیمت روز:32.315
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:32.39
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۱۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:32.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار کندل استیک دلار / بات تایلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / بات تایلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
32.39 ریال1:13:08
32.368 ریال1:12:11
32.4 ریال1:11:08
32.39 ریال1:10:09
32.4 ریال1:09:11
32.371 ریال1:08:08
32.4 ریال1:05:09
32.368 ریال1:04:08
32.39 ریال1:01:09
32.4 ریال1:00:13
32.367 ریال0:59:08
32.374 ریال0:58:07
32.4 ریال0:56:08
32.369 ریال0:55:08
32.4 ریال0:52:08
32.39 ریال0:49:08
32.391 ریال0:48:10
32.4 ریال0:47:08
32.359 ریال0:46:08
32.39 ریال0:45:11
32.391 ریال0:44:08
32.373 ریال0:43:08
32.39 ریال0:42:10
32.315 ریال0:41:07
32.393 ریال0:39:10
32.39 ریال0:38:08
32.4 ریال0:37:08
32.383 ریال0:36:09
32.382 ریال0:35:09
32.379 ریال0:33:09
32.39 ریال0:32:08
32.4 ریال0:31:08
32.372 ریال0:30:15
32.4 ریال0:29:08
32.376 ریال0:28:07
32.38 ریال0:27:09
32.374 ریال0:25:09
32.38 ریال0:24:10
32.39 ریال0:23:08
32.38 ریال0:22:08
32.39 ریال0:21:09
32.389 ریال0:20:10
32.392 ریال0:19:07
32.397 ریال0:17:07
32.4 ریال0:16:08
32.368 ریال0:14:08
32.39 ریال0:13:07
32.372 ریال0:12:10
32.382 ریال0:11:07
32.369 ریال0:10:09
32.37 ریال0:09:10
32.374 ریال0:08:08
32.39 ریال0:07:07
32.386 ریال0:06:10
32.365 ریال0:04:07
32.39 ریال0:03:11
نظرات