دلار / بات تایلند

  • سکه فروشان مجاز31.217
  • بالاترین قیمت روز:31.322
  • پایین ترین قیمت روز:31.203
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:31.253
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۷:۵۶
  • نرخ روز گذشته:31.247
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.03

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
31.217 ریال16:07:56
31.203 ریال15:43:59
31.205 ریال15:37:52
31.216 ریال15:25:58
31.208 ریال14:56:13
31.224 ریال14:50:11
31.217 ریال14:37:49
31.227 ریال14:32:28
31.22 ریال14:19:52
31.21 ریال13:56:06
31.222 ریال13:49:52
31.23 ریال13:14:05
31.217 ریال13:02:22
31.24 ریال12:49:36
31.224 ریال12:25:52
31.231 ریال11:31:56
31.22 ریال11:19:32
31.23 ریال11:01:59
31.22 ریال10:49:36
31.23 ریال10:37:55
31.21 ریال10:31:38
31.222 ریال9:55:43
31.322 ریال9:31:55
31.221 ریال9:07:48
31.24 ریال9:01:49
31.22 ریال8:49:27
31.25 ریال8:37:22
31.227 ریال8:31:40
31.221 ریال8:25:27
31.222 ریال8:19:34
31.22 ریال8:13:42
31.23 ریال7:55:37
31.22 ریال7:49:31
31.217 ریال7:43:49
31.214 ریال7:25:30
31.22 ریال7:19:24
31.213 ریال7:01:35
31.229 ریال6:43:20
31.291 ریال6:31:36
31.242 ریال5:49:30
31.25 ریال5:31:43
31.304 ریال5:07:35
31.26 ریال5:01:38
31.24 ریال4:55:32
31.26 ریال4:19:31
31.23 ریال4:13:33
31.24 ریال4:01:37
31.238 ریال3:55:22
31.25 ریال3:43:38
31.251 ریال3:37:54
31.271 ریال3:31:15
31.23 ریال3:19:11
31.22 ریال3:13:31
31.24 ریال3:07:32
31.23 ریال2:49:16
31.248 ریال2:19:18
31.254 ریال1:19:08
31.256 ریال1:13:30
31.25 ریال1:07:17
31.24 ریال0:49:27
31.253 ریال0:37:35
نظرات