دلار / لیلانگنی سویس

  • نرخ فعلی:12.414
  • بالاترین قیمت روز:12.665
  • پایین ترین قیمت روز:12.414
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.19
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:12.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۷:۱۹
  • نرخ روز گذشته:12.735
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.321

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12.414 ریال15:37:19
12.603 ریال4:33:07
12.665 ریال1:14:05
12.6 ریال0:09:06
نظرات