شاخص یاب

دلار / لیلانگنی سویس

  • نرخ فعلی:14.181
  • بالاترین قیمت روز:14.34
  • پایین ترین قیمت روز:14.181
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.34
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:14.183
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.181 ریال3:32:11
14.34 ریال0:06:10
نظرات