کالایاب
شاخص یاب

دلار / لیلانگنی سویس

  • نرخ فعلی:15.2168
  • بالاترین قیمت روز:15.2168
  • پایین ترین قیمت روز:15.174
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:15.189
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۷:۰۳
  • نرخ روز گذشته:15.196
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0208

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15.2168 ریال1:37:03
15.194 ریال1:33:07
15.179 ریال1:31:04
15.2091 ریال1:28:04
15.2116 ریال1:25:04
15.2152 ریال1:22:04
15.2159 ریال1:19:04
15.194 ریال1:16:03
15.2124 ریال1:13:04
15.2112 ریال1:10:05
15.2111 ریال1:07:03
15.1878 ریال1:04:04
15.2114 ریال1:01:05
15.2083 ریال0:49:04
15.2103 ریال0:47:04
15.1878 ریال0:44:04
15.2004 ریال0:39:07
15.1815 ریال0:36:06
15.1965 ریال0:32:04
15.179 ریال0:26:04
15.181 ریال0:23:04
15.2011 ریال0:20:05
15.2011 ریال0:20:04
15.174 ریال0:16:04
15.179 ریال0:14:04
15.192 ریال0:10:05
15.18 ریال0:07:03
15.187 ریال0:04:04
15.189 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات