شاخص یاب

دلار / لیلانگنی سویس

  • نرخ فعلی:14.396
  • بالاترین قیمت روز:14.396
  • پایین ترین قیمت روز:14.23
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.17
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.23
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۲:۰۹
  • نرخ روز گذشته:14.41
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.014

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.396 ریال4:42:09
14.396 ریال4:41:43
14.396 ریال4:40:57
14.23 ریال0:58:20
14.23 ریال0:57:30
نظرات