شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لیلانگنی سویس

  • نرخ فعلی:14.631
  • بالاترین قیمت روز:14.6731
  • پایین ترین قیمت روز:14.6195
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.621
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۶:۰۵
  • نرخ روز گذشته:14.6225
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0085

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.631 ریال1:36:05
14.6713 ریال1:35:15
14.6713 ریال1:35:14
14.631 ریال1:33:04
14.6305 ریال1:31:05
14.626 ریال1:29:04
14.6713 ریال1:28:13
14.626 ریال1:25:05
14.626 ریال1:25:04
14.6434 ریال1:23:04
14.6454 ریال1:22:05
14.6713 ریال1:21:13
14.6215 ریال1:19:04
14.6713 ریال1:17:04
14.671 ریال1:15:06
14.671 ریال1:15:05
14.667 ریال1:14:13
14.671 ریال1:13:04
14.6731 ریال1:11:03
14.63 ریال1:08:04
14.667 ریال1:07:14
14.623 ریال1:05:04
14.6195 ریال1:03:04
14.667 ریال0:59:04
14.6666 ریال0:57:04
14.667 ریال0:55:05
14.667 ریال0:55:04
14.6671 ریال0:53:04
14.6643 ریال0:51:04
14.6596 ریال0:50:07
14.6596 ریال0:50:06
14.6591 ریال0:49:13
14.62 ریال0:47:04
14.6583 ریال0:43:05
14.6591 ریال0:42:13
14.621 ریال0:41:04
14.6579 ریال0:39:03
14.6588 ریال0:37:04
14.6591 ریال0:36:04
14.6225 ریال0:33:04
14.6275 ریال0:29:05
14.6225 ریال0:28:14
14.6486 ریال0:27:04
14.6481 ریال0:25:05
14.625 ریال0:23:04
14.6419 ریال0:22:05
14.6225 ریال0:21:12
14.6412 ریال0:19:04
14.6215 ریال0:17:04
14.6225 ریال0:14:12
14.6215 ریال0:13:04
14.6386 ریال0:11:05
14.6389 ریال0:09:04
14.6383 ریال0:08:04
14.6225 ریال0:07:13
14.62 ریال0:05:05
14.621 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات