USD/SZL - دلار آمریکا / لیلانگنی سویس

  • نرخ فعلی:14.02
  • بالاترین قیمت روز:14.264
  • پایین ترین قیمت روز:14.02
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.259
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۹
  • نرخ روز گذشته:14.04
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.02 ریال18:59:31
14.264 ریال15:50:38
14.249 ریال4:35:20
14.259 ریال2:11:22
نظرات