شاخص یاب

دلار / لیلانگنی سویس

  • نرخ فعلی:13.786
  • بالاترین قیمت روز:13.786
  • پایین ترین قیمت روز:13.59
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.59
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۵:۳۹
  • نرخ روز گذشته:13.65
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.136

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.786 ریال4:35:39
13.786 ریال4:34:32
13.59 ریال1:32:50
نظرات