دلار / لیلانگنی سویس

  • نرخ فعلی:12.623
  • بالاترین قیمت روز:12.623
  • پایین ترین قیمت روز:12.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.22
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:12.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:12.43
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.193

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12.623 ریال4:32:43
12.4 ریال0:11:41
نظرات