شاخص یاب

دلار / لیلانگنی سویس

  • نرخ فعلی:14.36
  • بالاترین قیمت روز:14.56
  • پایین ترین قیمت روز:14.34
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.22
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.528
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۴:۱۶
  • نرخ روز گذشته:14.34
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.36 ریال19:14:16
14.34 ریال16:23:16
14.56 ریال14:40:18
14.528 ریال3:32:10
نظرات