شاخص یاب

دلار / کولن السالوادور

  • نرخ فعلی:8.5411
  • بالاترین قیمت روز:8.5411
  • پایین ترین قیمت روز:8.5215
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.5215
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:8.5401
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک دلار / کولن السالوادور در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کولن السالوادور در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.5411 ریال15:36:10
8.5215 ریال4:32:09
نظرات