دلار / کولن السالوادور

  • نرخ فعلی:8.5172
  • بالاترین قیمت روز:8.5172
  • پایین ترین قیمت روز:8.5172
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:8.5172
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:8.5482
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.031

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.5172 ریال4:33:07
نظرات