دلار / کولن السالوادور

  • نرخ فعلی:9.0017
  • بالاترین قیمت روز:9.0017
  • پایین ترین قیمت روز:9.0017
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:9.0017
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:8.9487
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.053

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.0017 ریال4:32:43
نظرات