USD/SVC - دلار آمریکا / کولن السالوادور

  • نرخ فعلی:8.9512
  • بالاترین قیمت روز:8.9549
  • پایین ترین قیمت روز:8.9497
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.9497
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۸
  • نرخ روز گذشته:8.952
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.9512 ریال15:48:05
8.9549 ریال4:35:36
8.9497 ریال2:10:25
نظرات