شاخص یاب

دلار / شیلینگ سومالی

  • نرخ فعلی:590
  • بالاترین قیمت روز:590
  • پایین ترین قیمت روز:586
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:586
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۰۸:۰۹
  • نرخ روز گذشته:590
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ سومالی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ سومالی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
590 ریال1:08:09
586 ریال1:07:08
590 ریال0:52:08
586 ریال0:51:10
590 ریال0:45:11
586 ریال0:44:07
590 ریال0:37:08
586 ریال0:36:10
نظرات