شاخص یاب

دلار / کرون سوئد

  • نرخ فعلی:8.8099
  • بالاترین قیمت روز:8.8194
  • پایین ترین قیمت روز:8.8082
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:8.8194
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۵۹:۲۴
  • نرخ روز گذشته:8.8198
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0099

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.8099 ریال0:59:24
8.8087 ریال0:58:15
8.8098 ریال0:57:27
8.8098 ریال0:56:03
8.8086 ریال0:55:08
8.8089 ریال0:54:24
8.8089 ریال0:53:18
8.8082 ریال0:52:21
8.8102 ریال0:51:32
8.8105 ریال0:50:00
8.8097 ریال0:48:59
8.8098 ریال0:48:07
8.8088 ریال0:46:11
8.8089 ریال0:45:25
8.8089 ریال0:44:13
8.81 ریال0:42:26
8.8096 ریال0:41:15
8.8095 ریال0:40:21
8.8087 ریال0:39:38
8.8121 ریال0:38:36
8.814 ریال0:37:39
8.8126 ریال0:36:50
8.8168 ریال0:35:45
8.8175 ریال0:34:40
8.8171 ریال0:34:00
8.8166 ریال0:32:44
8.8173 ریال0:31:41
8.8164 ریال0:30:40
8.8171 ریال0:29:12
8.8191 ریال0:28:05
8.8181 ریال0:27:19
8.8178 ریال0:26:06
8.8173 ریال0:25:11
8.8166 ریال0:24:23
8.8161 ریال0:23:20
8.8158 ریال0:22:19
8.8155 ریال0:21:30
8.815 ریال0:20:06
8.8137 ریال0:19:16
8.8132 ریال0:18:33
8.8125 ریال0:17:26
8.8124 ریال0:16:22
8.8138 ریال0:15:31
8.8132 ریال0:14:20
8.8132 ریال0:13:30
8.8129 ریال0:12:44
8.8124 ریال0:11:41
8.8145 ریال0:10:47
8.8144 ریال0:09:57
8.8149 ریال0:09:00
8.8158 ریال0:08:18
8.8156 ریال0:07:47
8.8151 ریال0:06:48
8.8132 ریال0:05:39
8.8168 ریال0:05:37
8.8194 ریال0:03:42
نظرات