کالایاب
شاخص یاب

دلار / کرون سوئد

  • نرخ فعلی:9.4575
  • بالاترین قیمت روز:9.4955
  • پایین ترین قیمت روز:9.4554
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.4931
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۳۱:۱۱
  • نرخ روز گذشته:9.494
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0365

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.4575 ریال7:31:11
9.4562 ریال7:21:12
9.469 ریال7:11:09
9.4641 ریال7:01:12
9.4661 ریال6:51:13
9.4636 ریال6:41:09
9.4588 ریال6:31:10
9.4585 ریال6:21:13
9.4567 ریال6:11:09
9.4554 ریال6:01:11
9.4579 ریال5:51:13
9.456 ریال5:41:08
9.4613 ریال5:31:11
9.4667 ریال5:21:13
9.4659 ریال5:11:10
9.4707 ریال5:01:11
9.4744 ریال4:52:09
9.4739 ریال4:43:10
9.483 ریال4:32:09
9.4826 ریال4:22:09
9.4806 ریال4:11:09
9.4813 ریال4:01:11
9.482 ریال3:51:12
9.4814 ریال3:41:09
9.4816 ریال3:31:10
9.4815 ریال3:21:13
9.4831 ریال3:11:10
9.4827 ریال3:01:12
9.4855 ریال2:51:12
9.484 ریال2:41:09
9.4873 ریال2:31:10
9.489 ریال2:21:12
9.4923 ریال2:11:09
9.4951 ریال2:01:13
9.4955 ریال1:51:14
9.4941 ریال1:41:09
9.4926 ریال1:31:11
9.4912 ریال1:21:13
9.4899 ریال1:11:09
9.4892 ریال1:01:15
9.4874 ریال0:53:10
9.4881 ریال0:44:08
9.4917 ریال0:33:15
9.4921 ریال0:22:10
9.491 ریال0:11:27
9.4931 ریال0:06:28
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات