شاخص یاب

دلار / کرون سوئد

  • نرخ فعلی:9.0656
  • بالاترین قیمت روز:9.0718
  • پایین ترین قیمت روز:9.0653
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:9.069
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:9.0656
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.0656 ریال1:32:10
9.0655 ریال1:31:09
9.0656 ریال1:30:15
9.0653 ریال1:29:09
9.066 ریال1:28:10
9.0678 ریال1:27:12
9.0695 ریال1:26:09
9.0712 ریال1:25:11
9.0703 ریال1:24:12
9.07 ریال1:23:09
9.0687 ریال1:22:08
9.0697 ریال1:21:12
9.0701 ریال1:20:11
9.071 ریال1:19:08
9.0718 ریال1:18:12
9.07 ریال1:17:09
9.0688 ریال1:16:08
9.0676 ریال1:15:13
9.0683 ریال1:14:09
9.067 ریال1:13:09
9.0663 ریال1:12:11
9.0664 ریال1:11:08
9.0663 ریال1:10:10
9.066 ریال1:09:11
9.0663 ریال1:08:09
9.0669 ریال1:07:09
9.0667 ریال1:06:11
9.0673 ریال1:05:10
9.0668 ریال1:04:08
9.0671 ریال1:03:12
9.0674 ریال1:02:09
9.0686 ریال1:01:10
9.0678 ریال1:00:17
9.068 ریال0:59:09
9.0678 ریال0:57:11
9.0673 ریال0:56:09
9.0676 ریال0:54:12
9.067 ریال0:53:08
9.0669 ریال0:52:08
9.0678 ریال0:51:11
9.067 ریال0:50:12
9.068 ریال0:49:09
9.0673 ریال0:48:12
9.0671 ریال0:47:08
9.0664 ریال0:46:09
9.0666 ریال0:45:13
9.0672 ریال0:44:08
9.0681 ریال0:43:09
9.0677 ریال0:42:11
9.0667 ریال0:40:12
9.0663 ریال0:39:11
9.0666 ریال0:38:09
9.0668 ریال0:37:08
9.0658 ریال0:36:10
9.0685 ریال0:35:09
9.0708 ریال0:34:08
9.0696 ریال0:33:11
9.0693 ریال0:32:09
9.0687 ریال0:31:09
9.0684 ریال0:30:16
9.0708 ریال0:29:08
9.0712 ریال0:28:10
9.0702 ریال0:27:10
9.0697 ریال0:26:08
9.0699 ریال0:24:10
9.0691 ریال0:23:08
9.0694 ریال0:22:09
9.0692 ریال0:21:11
9.0703 ریال0:20:11
9.0716 ریال0:19:08
9.0717 ریال0:18:11
9.0716 ریال0:17:08
9.0709 ریال0:16:09
9.07 ریال0:15:12
9.0703 ریال0:14:09
9.0699 ریال0:13:08
9.0697 ریال0:12:11
9.0705 ریال0:10:11
9.0708 ریال0:09:11
9.0691 ریال0:08:08
9.0693 ریال0:07:08
9.0685 ریال0:06:11
9.0677 ریال0:05:09
9.0675 ریال0:04:09
9.069 ریال0:03:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات