شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / کرون سوئد

  • نرخ فعلی:9.6354
  • بالاترین قیمت روز:9.6435
  • پایین ترین قیمت روز:9.6347
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.6398
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۱۵:۱۵
  • نرخ روز گذشته:9.642
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0066

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.6354 ریال3:15:15
9.6354 ریال3:15:14
9.6347 ریال3:11:04
9.6348 ریال3:09:12
9.6364 ریال3:07:04
9.6366 ریال3:05:05
9.6366 ریال3:05:04
9.6374 ریال3:03:11
9.6349 ریال3:00:19
9.6348 ریال2:59:04
9.6361 ریال2:57:11
9.6373 ریال2:55:05
9.6373 ریال2:55:05
9.6371 ریال2:53:03
9.637 ریال2:51:11
9.6375 ریال2:49:03
9.6373 ریال2:47:03
9.6357 ریال2:45:14
9.6357 ریال2:45:13
9.6356 ریال2:43:04
9.6369 ریال2:41:03
9.6359 ریال2:39:12
9.6361 ریال2:37:04
9.6366 ریال2:35:04
9.6366 ریال2:35:04
9.6371 ریال2:33:12
9.6382 ریال2:29:04
9.6379 ریال2:25:05
9.6379 ریال2:25:04
9.6387 ریال2:23:04
9.6389 ریال2:21:11
9.638 ریال2:19:04
9.6385 ریال2:15:16
9.6385 ریال2:15:15
9.6387 ریال2:13:04
9.6396 ریال2:11:03
9.6384 ریال2:07:04
9.6376 ریال2:05:05
9.6376 ریال2:05:04
9.6372 ریال2:03:11
9.6412 ریال1:55:04
9.6409 ریال1:53:04
9.6357 ریال1:51:12
9.6362 ریال1:49:03
9.637 ریال1:37:04
9.6435 ریال1:35:05
9.6435 ریال1:35:04
9.6374 ریال1:33:13
9.6369 ریال1:31:04
9.6386 ریال1:29:03
9.6366 ریال1:21:11
9.6363 ریال1:05:04
9.6363 ریال1:05:04
9.6393 ریال1:03:12
9.6366 ریال0:57:12
9.6428 ریال0:55:03
9.6358 ریال0:53:03
9.643 ریال0:51:12
9.6358 ریال0:49:04
9.643 ریال0:47:03
9.6358 ریال0:45:12
9.6358 ریال0:45:12
9.6362 ریال0:43:04
9.6369 ریال0:39:11
9.6366 ریال0:33:12
9.637 ریال0:30:16
9.6372 ریال0:28:48
9.639 ریال0:27:11
9.6372 ریال0:19:03
9.6387 ریال0:17:03
9.6385 ریال0:15:12
9.6385 ریال0:15:11
9.6398 ریال0:13:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات