USD/SDG Ask

  • نرخ فعلی:6.7207
  • بالاترین قیمت روز:6.7234
  • پایین ترین قیمت روز:6.7207
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:6.7209
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۵
  • نرخ روز گذشته:6.7178
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0029

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.7207 ریال14:55:49
6.7234 ریال3:34:48
6.7209 ریال1:10:39
نظرات