شاخص یاب

دلار / روپیه سیشل

  • نرخ فعلی:12.683
  • بالاترین قیمت روز:12.683
  • پایین ترین قیمت روز:12.682
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲ تیر
  • نرخ روز گذشته:12.683
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار تحولات شاخص درروز گذشته

نمودار تحولات شاخص درروز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات