شاخص یاب

دلار / روپیه سیشل

  • نرخ فعلی:12.707
  • بالاترین قیمت روز:12.71
  • پایین ترین قیمت روز:12.704
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:12.708
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۰:۳۲
  • نرخ روز گذشته:12.709
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک دلار / روپیه سیشل در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه سیشل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12.707 ریال19:00:32
12.708 ریال18:51:25
12.706 ریال18:45:25
12.704 ریال18:39:25
12.707 ریال18:38:17
12.705 ریال17:39:24
12.706 ریال17:32:19
12.707 ریال17:09:24
12.708 ریال17:02:20
12.707 ریال16:53:16
12.706 ریال16:48:24
12.707 ریال16:22:16
12.704 ریال16:14:18
12.708 ریال16:10:18
12.706 ریال16:00:34
12.707 ریال15:32:17
12.706 ریال15:18:23
12.707 ریال15:10:42
12.707 ریال15:09:25
12.707 ریال15:08:35
12.707 ریال15:07:45
12.708 ریال14:38:36
12.708 ریال14:37:44
12.708 ریال14:36:32
12.706 ریال14:35:33
12.707 ریال13:52:37
12.707 ریال13:51:20
12.707 ریال13:50:18
12.705 ریال13:32:16
12.705 ریال13:31:20
12.705 ریال13:29:57
12.708 ریال13:26:01
12.708 ریال13:25:18
12.708 ریال13:24:01
12.707 ریال13:19:08
12.707 ریال13:18:04
12.707 ریال13:17:07
12.707 ریال13:16:14
12.708 ریال13:12:17
12.708 ریال13:11:25
12.708 ریال13:10:38
12.708 ریال13:09:32
12.709 ریال13:05:26
12.709 ریال13:03:59
12.709 ریال13:02:42
12.709 ریال13:01:45
12.707 ریال12:52:10
12.707 ریال12:50:57
12.707 ریال12:49:54
12.706 ریال12:49:03
12.706 ریال12:47:55
12.706 ریال12:46:58
12.706 ریال12:46:18
12.707 ریال12:31:37
12.707 ریال12:30:11
12.707 ریال12:28:59
12.707 ریال12:28:08
12.708 ریال11:41:32
12.708 ریال11:40:50
12.708 ریال11:39:44
12.708 ریال11:38:53
12.709 ریال11:29:12
12.709 ریال11:28:21
12.709 ریال11:26:59
12.707 ریال11:16:39
12.707 ریال11:15:26
12.707 ریال11:14:26
12.709 ریال10:52:05
12.709 ریال10:50:58
12.709 ریال10:49:58
12.708 ریال10:31:37
12.708 ریال10:30:16
12.708 ریال10:29:13
12.708 ریال10:28:30
12.707 ریال10:13:29
12.707 ریال10:12:21
12.707 ریال10:11:25
12.706 ریال9:46:51
12.706 ریال9:46:06
12.706 ریال9:44:57
12.705 ریال9:26:01
12.705 ریال9:25:17
12.705 ریال9:24:01
12.707 ریال8:22:49
12.707 ریال8:21:57
12.707 ریال8:20:49
12.708 ریال7:55:42
12.708 ریال7:54:55
12.708 ریال7:53:48
12.705 ریال7:24:58
12.705 ریال7:23:52
12.705 ریال7:22:47
12.709 ریال7:15:45
12.709 ریال7:14:31
12.709 ریال7:13:26
12.708 ریال6:54:37
12.708 ریال6:53:32
12.708 ریال6:52:34
12.708 ریال6:51:44
12.707 ریال6:50:29
12.707 ریال6:49:26
12.709 ریال6:11:14
12.709 ریال6:10:28
12.709 ریال6:09:16
12.709 ریال6:08:26
12.707 ریال5:52:09
12.707 ریال5:50:58
12.707 ریال5:49:54
12.707 ریال5:49:03
12.708 ریال5:28:14
12.708 ریال5:26:57
12.708 ریال5:25:58
12.704 ریال5:25:09
12.704 ریال5:23:57
12.704 ریال5:22:56
12.704 ریال5:22:04
12.709 ریال4:42:50
12.709 ریال4:42:09
12.709 ریال4:41:43
12.709 ریال4:40:57
12.71 ریال4:28:40
12.71 ریال4:27:42
12.707 ریال4:01:56
12.707 ریال4:00:53
12.707 ریال3:59:52
12.709 ریال2:57:30
12.709 ریال2:56:14
12.709 ریال2:55:18
12.707 ریال2:40:55
12.707 ریال2:39:57
12.707 ریال2:39:12
12.709 ریال1:42:24
12.709 ریال1:41:11
12.709 ریال1:40:21
12.705 ریال1:39:38
12.705 ریال1:38:32
12.705 ریال1:37:38
12.705 ریال1:36:54
12.71 ریال1:25:31
12.71 ریال1:24:44
12.71 ریال1:23:37
12.709 ریال1:10:08
12.709 ریال1:09:42
12.709 ریال1:09:29
12.709 ریال1:08:35
12.709 ریال1:07:17
12.706 ریال1:00:33
12.706 ریال0:59:19
12.706 ریال0:58:20
12.707 ریال0:57:30
12.707 ریال0:56:22
12.707 ریال0:55:23
12.709 ریال0:38:31
12.709 ریال0:37:38
12.709 ریال0:36:55
12.708 ریال0:26:22
12.708 ریال0:25:19
نظرات