شاخص یاب

دلار / روپیه سیشل

  • نرخ فعلی:12.74
  • بالاترین قیمت روز:13.7
  • پایین ترین قیمت روز:12.727
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.96
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:12.738
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۰:۲۷
  • نرخ روز گذشته:12.735
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.005

نمودار کندل استیک دلار / روپیه سیشل در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه سیشل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12.74 ریال21:00:27
12.739 ریال20:54:20
12.74 ریال20:26:17
12.738 ریال20:21:59
12.739 ریال20:18:20
12.737 ریال20:10:22
12.739 ریال20:02:18
12.74 ریال19:41:16
12.739 ریال19:33:21
12.727 ریال19:32:18
13.69 ریال19:30:27
12.739 ریال19:29:19
13.7 ریال19:17:16
12.739 ریال19:14:16
12.74 ریال19:03:18
12.739 ریال18:51:19
12.741 ریال18:48:18
12.738 ریال18:39:19
12.739 ریال18:36:20
12.737 ریال18:31:17
12.738 ریال18:26:16
12.74 ریال18:25:16
12.737 ریال18:16:15
12.738 ریال18:06:18
12.736 ریال17:54:18
12.738 ریال17:49:16
12.737 ریال17:39:18
12.738 ریال17:13:14
12.739 ریال17:07:15
12.738 ریال16:57:19
12.737 ریال16:55:18
12.738 ریال16:53:16
12.736 ریال16:41:16
12.739 ریال16:28:16
12.738 ریال16:26:16
12.737 ریال16:23:16
12.738 ریال16:05:17
12.739 ریال16:04:17
12.738 ریال15:54:19
12.739 ریال15:10:18
12.75 ریال15:09:19
12.737 ریال15:00:30
12.738 ریال14:08:16
12.739 ریال13:54:19
12.738 ریال12:56:16
12.739 ریال12:39:19
12.736 ریال12:36:19
12.737 ریال12:25:17
12.738 ریال12:03:20
12.737 ریال11:40:20
12.739 ریال11:20:18
12.738 ریال11:16:15
12.737 ریال11:13:15
12.738 ریال11:12:19
12.737 ریال11:03:20
12.736 ریال10:56:15
12.737 ریال10:48:18
12.739 ریال10:35:16
12.738 ریال10:28:14
12.737 ریال10:13:14
12.74 ریال10:08:14
12.737 ریال10:06:17
12.736 ریال9:57:20
12.737 ریال9:28:13
12.738 ریال8:45:16
12.736 ریال8:24:14
12.738 ریال8:00:24
12.737 ریال7:21:14
12.736 ریال6:59:11
12.735 ریال6:52:12
12.737 ریال6:35:12
12.736 ریال6:17:11
12.738 ریال5:53:12
12.739 ریال5:48:13
12.738 ریال5:30:18
12.736 ریال5:12:13
12.738 ریال5:09:12
12.737 ریال4:48:13
12.738 ریال3:24:11
12.737 ریال2:52:08
12.738 ریال1:59:09
12.742 ریال1:54:11
12.738 ریال1:33:11
12.737 ریال1:32:08
12.736 ریال1:09:10
12.738 ریال0:47:08
12.739 ریال0:31:08
12.737 ریال0:18:09
12.738 ریال0:03:10
نظرات