شاخص یاب

دلار / روپیه سیشل

  • نرخ فعلی:14.523
  • بالاترین قیمت روز:14.82
  • پایین ترین قیمت روز:14.518
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.17
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.818
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۴:۱۱
  • نرخ روز گذشته:14.819
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.296

نمودار کندل استیک دلار / روپیه سیشل در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه سیشل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.523 ریال12:14:11
14.525 ریال12:12:14
14.524 ریال12:07:10
14.525 ریال12:02:11
14.521 ریال11:51:13
14.522 ریال11:22:10
14.521 ریال11:03:16
14.524 ریال11:02:12
14.521 ریال9:17:11
14.518 ریال8:33:13
14.522 ریال8:19:11
14.543 ریال8:18:15
14.521 ریال8:11:11
14.519 ریال7:50:12
14.52 ریال7:34:09
14.522 ریال7:27:12
14.52 ریال7:13:09
14.518 ریال7:06:13
14.522 ریال6:44:56
14.521 ریال5:37:10
14.522 ریال4:33:13
14.521 ریال4:06:12
14.689 ریال2:58:10
14.691 ریال2:34:09
14.694 ریال2:31:11
14.7 ریال2:30:18
14.702 ریال2:28:11
14.691 ریال2:23:09
14.687 ریال2:22:09
14.701 ریال2:21:12
14.69 ریال2:20:13
14.691 ریال2:19:09
14.69 ریال2:18:13
14.702 ریال2:17:10
14.691 ریال2:16:13
14.701 ریال2:15:15
14.696 ریال2:13:09
14.704 ریال2:12:13
14.692 ریال2:03:18
14.693 ریال1:56:09
14.689 ریال1:55:12
14.691 ریال1:54:12
14.682 ریال1:53:08
14.697 ریال1:52:10
14.701 ریال1:51:13
14.689 ریال1:49:09
14.699 ریال1:46:11
14.687 ریال1:45:16
14.698 ریال1:43:09
14.689 ریال1:42:12
14.7 ریال1:41:09
14.692 ریال1:40:13
14.688 ریال1:39:13
14.689 ریال1:37:10
14.701 ریال1:36:12
14.82 ریال1:02:09
14.818 ریال0:04:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات