دلار / روپیه سیشل

  • سکه فروشان مجاز13.788
  • بالاترین قیمت روز:14.638
  • پایین ترین قیمت روز:13.788
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.76
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.054
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۹:۵۷
  • نرخ روز گذشته:14.272
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.484

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.788 ریال20:19:57
14.547 ریال20:07:19
14.22 ریال19:55:36
14.143 ریال19:43:56
14.285 ریال19:25:26
14.284 ریال19:07:27
14.283 ریال18:25:21
14.284 ریال18:07:29
14.285 ریال17:37:33
14.61 ریال17:01:29
14.612 ریال16:55:57
14.22 ریال16:43:32
14.547 ریال16:37:48
14.278 ریال16:31:29
14.22 ریال16:13:16
14.284 ریال16:01:43
14.285 ریال15:37:41
14.22 ریال15:31:31
14.286 ریال15:13:25
14.285 ریال14:55:58
14.284 ریال14:13:43
14.285 ریال13:43:19
14.638 ریال13:37:08
14.268 ریال13:31:37
14.269 ریال12:43:29
14.27 ریال11:19:20
14.492 ریال11:01:40
14.27 ریال10:49:21
14.271 ریال10:25:09
14.205 ریال8:37:15
14.27 ریال7:31:23
14.271 ریال7:07:13
14.557 ریال5:55:08
14.558 ریال5:07:19
14.271 ریال5:01:33
14.557 ریال4:13:44
14.558 ریال3:31:44
14.559 ریال2:49:47
14.492 ریال2:37:13
14.057 ریال2:07:14
14.054 ریال1:19:42
نظرات