دلار / روپیه سیشل

  • نرخ فعلی:14.205
  • بالاترین قیمت روز:14.899
  • پایین ترین قیمت روز:14.205
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.69
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.304
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:14.305
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.7%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.205 ریال8:46:13
14.899 ریال8:40:14
14.303 ریال7:37:13
14.304 ریال6:07:11
14.303 ریال5:57:05
14.304 ریال5:46:17
14.301 ریال5:40:18
14.303 ریال5:25:15
14.205 ریال5:17:08
14.303 ریال4:43:11
14.205 ریال4:33:07
14.302 ریال4:22:10
14.303 ریال4:01:14
14.301 ریال3:15:07
14.303 ریال2:51:07
14.302 ریال2:33:07
14.301 ریال2:31:14
14.205 ریال1:57:06
14.303 ریال1:56:07
14.205 ریال1:40:12
14.303 ریال1:39:04
14.205 ریال1:14:05
14.304 ریال0:14:08
نظرات