شاخص یاب

دلار / ریال عربستان

  • نرخ فعلی:3.7458
  • بالاترین قیمت روز:3.7503
  • پایین ترین قیمت روز:3.7456
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.7459
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۱:۴۷
  • نرخ روز گذشته:3.7464
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک دلار / ریال عربستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ریال عربستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.7458 ریال1:31:47
3.7458 ریال1:30:49
3.7458 ریال1:29:30
3.7456 ریال1:17:17
3.7456 ریال1:16:14
3.7456 ریال1:15:24
3.7464 ریال1:08:08
3.7464 ریال1:07:13
3.7464 ریال1:06:32
3.7503 ریال1:05:29
3.7503 ریال1:04:37
3.7503 ریال1:04:02
3.7459 ریال0:04:15
نظرات