شاخص یاب

دلار / ریال عربستان

  • نرخ فعلی:3.7545
  • بالاترین قیمت روز:3.7545
  • پایین ترین قیمت روز:3.7543
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.7545
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۴۱:۱۵
  • نرخ روز گذشته:3.7546
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار / ریال عربستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ریال عربستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.7545 ریال0:41:15
3.7545 ریال0:40:21
3.7543 ریال0:26:06
3.7543 ریال0:25:11
3.7545 ریال0:19:16
3.7545 ریال0:18:33
3.7545 ریال0:17:26
نظرات