شاخص یاب

دلار / ریال عربستان

  • نرخ فعلی:3.7558
  • بالاترین قیمت روز:3.7562
  • پایین ترین قیمت روز:3.7516
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.7551
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۶:۰۹
  • نرخ روز گذشته:3.7554
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک دلار / ریال عربستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ریال عربستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.7558 ریال5:16:09
3.7554 ریال5:12:12
3.7552 ریال4:32:08
3.7555 ریال4:08:09
3.7552 ریال3:40:11
3.7516 ریال3:25:10
3.7562 ریال3:23:09
3.7522 ریال3:13:08
3.7516 ریال2:36:12
3.7555 ریال2:35:10
3.7516 ریال2:32:11
3.7556 ریال2:12:12
3.7558 ریال2:09:11
3.755 ریال1:50:11
3.7558 ریال1:33:13
3.7555 ریال1:08:10
3.7556 ریال0:31:10
3.7553 ریال0:22:08
3.756 ریال0:09:11
3.7551 ریال0:03:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات