دلار / ریال عربستان

  • سکه فروشان مجاز3.7524
  • بالاترین قیمت روز:3.7547
  • پایین ترین قیمت روز:3.7502
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.7544
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۹:۵۷
  • نرخ روز گذشته:3.7546
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0022

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.7524 ریال20:19:57
3.7528 ریال20:07:18
3.7527 ریال20:01:27
3.753 ریال19:55:35
3.7528 ریال19:43:56
3.7533 ریال19:25:26
3.7538 ریال19:19:32
3.7532 ریال19:13:33
3.7534 ریال19:07:27
3.7528 ریال19:01:54
3.7538 ریال18:56:17
3.7533 ریال18:49:30
3.7527 ریال18:43:42
3.752 ریال18:37:59
3.753 ریال18:25:20
3.7528 ریال18:13:29
3.7538 ریال18:07:29
3.7534 ریال17:49:37
3.7527 ریال17:37:32
3.7528 ریال17:31:59
3.7525 ریال17:25:38
3.7528 ریال17:19:44
3.752 ریال17:13:56
3.7527 ریال17:01:29
3.7528 ریال16:55:56
3.7506 ریال16:37:48
3.7508 ریال16:31:28
3.7525 ریال16:19:16
3.752 ریال16:13:15
3.7526 ریال16:07:52
3.7527 ریال16:01:42
3.7506 ریال15:49:24
3.7523 ریال15:37:41
3.7504 ریال15:31:30
3.7532 ریال15:13:25
3.7506 ریال15:07:44
3.7522 ریال14:55:58
3.7508 ریال14:43:24
3.752 ریال14:37:49
3.7506 ریال14:31:30
3.7523 ریال14:07:42
3.7528 ریال13:55:47
3.7517 ریال13:49:27
3.7504 ریال13:43:19
3.7523 ریال13:37:08
3.7533 ریال13:31:37
3.7531 ریال13:19:17
3.7526 ریال13:13:57
3.7533 ریال13:01:30
3.7521 ریال12:49:19
3.7505 ریال12:43:29
3.7532 ریال12:37:42
3.7534 ریال12:31:18
3.753 ریال12:25:41
3.7523 ریال12:13:22
3.7533 ریال12:07:20
3.7518 ریال12:01:46
3.7529 ریال11:55:49
3.7523 ریال11:43:22
3.753 ریال11:37:53
3.7529 ریال11:31:43
3.7517 ریال11:19:20
3.7533 ریال11:01:40
3.7527 ریال10:55:56
3.7533 ریال10:49:21
3.7503 ریال10:31:18
3.7543 ریال10:25:09
3.7542 ریال10:01:52
3.7539 ریال9:49:46
3.7506 ریال9:31:17
3.7543 ریال9:19:13
3.7506 ریال9:13:23
3.7503 ریال9:01:17
3.7506 ریال8:55:48
3.7537 ریال8:13:23
3.7539 ریال7:49:12
3.754 ریال7:31:23
3.7544 ریال7:07:13
3.7541 ریال6:43:19
3.7539 ریال6:25:35
3.7537 ریال6:13:17
3.754 ریال6:01:50
3.7542 ریال5:19:35
3.7543 ریال5:13:21
3.754 ریال4:55:13
3.7536 ریال4:37:49
3.7538 ریال4:13:44
3.7541 ریال3:55:13
3.754 ریال3:31:44
3.7505 ریال3:13:50
3.7547 ریال2:49:47
3.7546 ریال2:37:12
3.7544 ریال2:25:38
3.7546 ریال2:07:14
3.7502 ریال0:55:19
3.7544 ریال0:31:36
نظرات