شاخص یاب

دلار / فرانک رواندا

  • نرخ فعلی:866
  • بالاترین قیمت روز:877.66
  • پایین ترین قیمت روز:865
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:877.66
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۳:۱۱
  • نرخ روز گذشته:874.71
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:8.71

نمودار کندل استیک دلار / فرانک رواندا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک رواندا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
866 ریال19:53:11
865 ریال19:40:13
875.23 ریال15:33:15
877.66 ریال4:32:10
نظرات