شاخص یاب

دلار / فرانک رواندا

  • نرخ فعلی:857.39
  • بالاترین قیمت روز:857.39
  • پایین ترین قیمت روز:840
  • بیشترین مقدار نوسان روز:17.39
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:840
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۶:۱۸
  • نرخ روز گذشته:841
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.95%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:16.39

نمودار کندل استیک دلار / فرانک رواندا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک رواندا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
857.39 ریال4:36:18
857.39 ریال4:34:59
840 ریال0:42:10
840 ریال0:41:00
نظرات