دلار / فرانک رواندا

  • نرخ فعلی:853.72
  • بالاترین قیمت روز:853.72
  • پایین ترین قیمت روز:845
  • بیشترین مقدار نوسان روز:8.72
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:845
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:846
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.91%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7.72

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
853.72 ریال4:33:07
845 ریال1:14:05
نظرات