USD/RUB - دلار امریکا / روبل روسیه

  • نرخ فعلی:57.4945
  • بالاترین قیمت روز:57.4973
  • پایین ترین قیمت روز:57.4798
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۲۳
  • نرخ روز گذشته:57.485
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0095

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات