دلار / روبل روسیه

  • سکه فروشان مجاز57.9245
  • بالاترین قیمت روز:57.9435
  • پایین ترین قیمت روز:57.493
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.12
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.22%
  • نرخ بازگشایی بازار:57.5786
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۷:۵۷
  • نرخ روز گذشته:57.4925
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.75%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.432

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
57.9245 ریال16:07:57
57.9155 ریال16:02:03
57.9302 ریال15:43:59
57.8595 ریال15:37:52
57.9435 ریال15:25:59
57.8592 ریال15:01:53
57.8 ریال14:56:13
57.7976 ریال14:50:11
57.6823 ریال14:37:49
57.7024 ریال14:32:28
57.63 ریال14:19:52
57.6622 ریال13:56:07
57.6473 ریال13:49:53
57.6412 ریال13:26:04
57.6323 ریال13:14:05
57.5839 ریال13:02:22
57.5783 ریال12:49:37
57.5448 ریال12:25:52
57.5263 ریال11:31:57
57.493 ریال11:19:32
57.5397 ریال11:01:59
57.5373 ریال10:49:36
57.5786 ریال10:37:56
نظرات