کالایاب
شاخص یاب

دلار / روبل روسیه

  • نرخ فعلی:65.9736
  • بالاترین قیمت روز:66.0779
  • پایین ترین قیمت روز:65.6575
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.17
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:65.6925
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۹:۰۴
  • نرخ روز گذشته:65.783
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1906

نمودار کندل استیک دلار / روبل روسیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روبل روسیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
65.9736 ریال19:49:04
65.955 ریال19:46:04
66.025 ریال19:43:04
65.955 ریال19:40:06
65.955 ریال19:40:06
65.877 ریال19:37:04
65.766 ریال19:34:05
65.6575 ریال19:31:04
65.745 ریال19:28:04
65.781 ریال19:25:05
65.781 ریال19:25:05
65.8145 ریال19:22:04
65.83 ریال19:19:04
65.885 ریال19:16:04
65.825 ریال19:13:04
65.79 ریال19:10:06
65.79 ریال19:10:05
65.82 ریال19:07:04
65.899 ریال19:04:04
65.8625 ریال18:58:04
65.8165 ریال18:55:06
65.8165 ریال18:55:05
65.9056 ریال18:52:04
65.9628 ریال18:49:04
65.9975 ریال18:46:04
66.07 ریال18:43:04
66.045 ریال18:40:06
66.045 ریال18:40:06
66.0125 ریال18:37:05
65.985 ریال18:34:04
66.07 ریال18:31:04
66.0779 ریال18:28:04
66.0739 ریال18:25:04
66.0739 ریال18:25:04
66.0491 ریال18:22:04
66.0193 ریال18:19:04
66 ریال18:16:04
65.981 ریال18:13:04
65.9945 ریال18:10:06
65.9945 ریال18:10:05
66.0175 ریال18:07:04
66.0234 ریال18:04:04
66.01 ریال17:55:05
66.01 ریال17:55:05
66.0026 ریال17:52:05
66.0325 ریال17:49:05
66.0097 ریال17:46:04
65.97 ریال17:43:05
65.961 ریال17:40:07
65.961 ریال17:40:07
65.991 ریال17:37:04
66.04 ریال17:34:05
65.9975 ریال17:31:05
65.9775 ریال17:28:04
65.97 ریال17:25:05
65.97 ریال17:25:05
66.0125 ریال17:22:04
66.0295 ریال17:19:04
66.062 ریال17:16:04
66.0136 ریال17:13:04
65.98 ریال17:10:06
65.98 ریال17:10:06
66.0119 ریال17:07:04
66.02 ریال17:04:04
66.0168 ریال17:01:05
66.0747 ریال16:58:04
66.0025 ریال16:55:05
66.0025 ریال16:55:05
66.0275 ریال16:52:04
65.9475 ریال16:49:04
65.929 ریال16:46:04
65.9013 ریال16:43:05
65.832 ریال16:40:06
65.832 ریال16:40:05
65.935 ریال16:37:04
65.8725 ریال16:34:04
65.699 ریال16:31:04
65.69 ریال16:28:04
65.705 ریال16:25:05
65.705 ریال16:25:05
65.6957 ریال16:22:04
65.6865 ریال16:19:04
65.69 ریال16:16:03
65.7 ریال16:10:06
65.7 ریال16:10:06
65.692 ریال16:07:04
65.71 ریال16:04:04
65.7053 ریال16:01:05
65.705 ریال15:58:04
65.7055 ریال15:55:06
65.7055 ریال15:55:05
65.715 ریال15:52:04
65.6995 ریال15:49:04
65.72 ریال15:46:04
65.7 ریال15:43:04
65.6727 ریال15:40:05
65.6727 ریال15:40:05
65.6818 ریال15:37:04
65.693 ریال15:34:04
65.688 ریال15:31:05
65.6925 ریال15:29:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات