شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روبل روسیه

  • نرخ فعلی:63.884
  • بالاترین قیمت روز:64.013
  • پایین ترین قیمت روز:63.814
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:64.0052
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۷:۱۲
  • نرخ روز گذشته:64.038
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.154

نمودار کندل استیک دلار / روبل روسیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روبل روسیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
63.884 ریال10:57:12
63.9077 ریال10:55:05
63.9077 ریال10:55:04
63.887 ریال10:53:04
63.8775 ریال10:51:12
63.8731 ریال10:49:04
63.866 ریال10:47:04
63.8725 ریال10:45:13
63.8725 ریال10:45:13
63.89 ریال10:43:04
63.8324 ریال10:41:03
63.855 ریال10:39:12
63.814 ریال10:37:04
63.8206 ریال10:35:05
63.8206 ریال10:35:05
63.8218 ریال10:33:12
63.8685 ریال10:31:05
63.86 ریال10:29:04
63.866 ریال10:27:12
63.8918 ریال10:25:05
63.8918 ریال10:25:04
63.8835 ریال10:23:04
63.861 ریال10:21:13
63.859 ریال10:19:04
63.8445 ریال10:17:33
63.8682 ریال10:15:13
63.8682 ریال10:15:13
63.875 ریال10:13:04
63.8745 ریال10:11:03
63.903 ریال10:09:11
63.889 ریال10:07:04
63.9 ریال10:05:04
63.938 ریال10:03:11
63.9488 ریال10:01:04
63.9487 ریال9:59:04
63.9478 ریال9:57:11
63.9492 ریال9:55:05
63.9492 ریال9:55:05
63.9458 ریال9:53:03
63.9527 ریال9:51:11
63.9475 ریال9:49:03
63.9525 ریال9:37:04
63.9535 ریال9:33:12
63.949 ریال9:23:04
63.9552 ریال9:03:11
63.9632 ریال9:01:04
63.95 ریال8:35:04
63.975 ریال8:19:03
63.9784 ریال8:17:04
63.975 ریال8:07:04
63.972 ریال7:59:03
63.9828 ریال7:57:11
63.9758 ریال7:55:04
63.9758 ریال7:55:04
63.9832 ریال7:53:04
63.996 ریال7:49:04
63.9864 ریال7:35:04
63.9802 ریال7:33:11
63.986 ریال7:31:04
63.9614 ریال7:23:03
63.936 ریال7:05:04
63.936 ریال7:05:04
63.9605 ریال6:53:04
63.96 ریال6:49:03
63.974 ریال6:15:15
63.974 ریال6:15:14
63.9614 ریال6:03:12
63.9706 ریال5:53:03
63.9632 ریال5:11:03
63.9452 ریال4:41:03
63.945 ریال4:15:13
63.945 ریال4:15:12
63.9438 ریال2:53:04
63.9448 ریال2:45:13
63.9448 ریال2:45:12
63.9496 ریال2:43:04
63.9516 ریال2:41:06
63.9522 ریال2:39:11
63.9503 ریال2:37:04
63.9509 ریال2:35:05
63.9436 ریال2:21:12
63.9638 ریال2:19:04
63.9436 ریال2:17:04
63.9475 ریال2:15:14
63.9475 ریال2:15:14
63.9436 ریال2:13:05
63.9638 ریال2:05:05
63.9638 ریال2:05:05
63.9634 ریال2:03:11
63.9455 ریال2:01:05
63.9662 ریال1:59:05
63.9655 ریال1:57:12
63.955 ریال1:55:05
63.9655 ریال1:53:04
63.9414 ریال1:51:11
63.9519 ریال1:47:04
63.997 ریال1:37:05
63.97 ریال1:33:12
63.983 ریال1:31:04
63.9825 ریال1:29:04
63.9835 ریال1:27:13
63.9787 ریال1:25:05
63.9787 ریال1:25:04
63.9531 ریال1:23:04
63.985 ریال1:21:11
63.9827 ریال1:19:05
63.9838 ریال1:17:04
64.0035 ریال1:15:13
64.0035 ریال1:15:13
64.0037 ریال1:13:04
64.0034 ریال1:11:04
64.0049 ریال1:05:05
64.0049 ریال1:05:04
64.0048 ریال1:03:11
64.0026 ریال1:00:26
64.0026 ریال1:00:26
64.0022 ریال0:59:03
64.0054 ریال0:43:04
63.9949 ریال0:41:04
64.0017 ریال0:39:11
63.9934 ریال0:37:04
64.0004 ریال0:35:05
64.0004 ریال0:35:04
64.0006 ریال0:33:14
64.0027 ریال0:31:04
64.013 ریال0:29:04
64.0058 ریال0:27:11
64.0072 ریال0:25:05
64.0072 ریال0:25:04
64 ریال0:23:04
63.9952 ریال0:21:12
63.9951 ریال0:19:03
64.011 ریال0:17:04
64.008 ریال0:15:15
64.008 ریال0:15:15
64.009 ریال0:13:03
64.0107 ریال0:11:04
64.0106 ریال0:09:12
64.0128 ریال0:07:05
64.0101 ریال0:05:04
64.0101 ریال0:05:04
64.0052 ریال0:03:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات