شاخص یاب

دلار / دینار صربستان

  • نرخ فعلی:103.46
  • بالاترین قیمت روز:103.51
  • پایین ترین قیمت روز:103.05
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.41
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.4%
  • نرخ بازگشایی بازار:103.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۱:۰۹
  • نرخ روز گذشته:103.48
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار کندل استیک دلار / دینار صربستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار صربستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
103.46 ریال1:31:09
103.09 ریال1:30:14
103.47 ریال1:29:08
103.08 ریال1:28:07
103.06 ریال1:27:11
103.07 ریال1:23:08
103.05 ریال1:22:09
103.46 ریال1:21:11
103.43 ریال1:20:09
103.06 ریال1:16:08
103.08 ریال1:15:11
103.48 ریال1:10:10
103.47 ریال1:08:09
103.5 ریال1:07:08
103.09 ریال1:02:08
103.5 ریال0:59:07
103.48 ریال0:58:08
103.51 ریال0:56:09
103.47 ریال0:55:09
103.51 ریال0:54:11
103.46 ریال0:53:08
103.11 ریال0:52:08
103.49 ریال0:51:10
103.11 ریال0:47:08
103.1 ریال0:46:07
103.11 ریال0:44:07
103.08 ریال0:43:08
103.09 ریال0:40:10
103.11 ریال0:37:08
103.46 ریال0:35:08
103.09 ریال0:33:09
103.05 ریال0:32:07
103.11 ریال0:31:08
103.1 ریال0:28:07
103.48 ریال0:27:09
103.49 ریال0:26:08
103.47 ریال0:25:09
103.11 ریال0:24:09
103.09 ریال0:22:07
103.07 ریال0:20:09
103.09 ریال0:18:09
103.07 ریال0:17:07
103.08 ریال0:16:08
103.46 ریال0:13:08
103.09 ریال0:04:08
103.5 ریال0:03:12
نظرات