دلار / دینار صربستان

  • نرخ فعلی:99.87
  • بالاترین قیمت روز:99.87
  • پایین ترین قیمت روز:100.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:100.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:99.87
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
99.87 ریال4:34:25
100.1 ریال1:32:21
نظرات