شاخص یاب

دلار / دینار صربستان

  • نرخ فعلی:100.39
  • بالاترین قیمت روز:100.99
  • پایین ترین قیمت روز:100.32
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.44
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:100.99
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۲:۵۸
  • نرخ روز گذشته:100.92
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.53

نمودار کندل استیک دلار / دینار صربستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار صربستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
100.39 ریال11:22:58
100.42 ریال11:21:55
100.38 ریال11:21:00
100.35 ریال11:19:49
100.78 ریال11:18:53
100.4 ریال11:18:11
100.36 ریال11:17:04
100.44 ریال11:15:52
100.41 ریال11:15:04
100.42 ریال11:13:51
100.42 ریال11:13:02
100.45 ریال11:12:16
100.44 ریال11:11:14
100.42 ریال11:08:05
100.42 ریال11:07:14
100.38 ریال11:05:32
100.4 ریال11:04:31
100.36 ریال11:03:52
100.77 ریال11:02:29
100.75 ریال11:01:16
100.38 ریال11:00:01
100.38 ریال10:59:02
100.41 ریال10:58:02
100.39 ریال10:57:10
100.39 ریال10:55:54
100.36 ریال10:54:59
100.34 ریال10:54:18
100.34 ریال10:53:19
100.38 ریال10:52:17
100.71 ریال10:51:25
100.71 ریال10:50:01
100.33 ریال10:49:00
100.33 ریال10:48:17
100.38 ریال10:46:18
100.32 ریال10:45:34
100.33 ریال10:44:10
100.77 ریال10:43:09
100.99 ریال4:34:50
100.99 ریال4:33:52
نظرات