دلار / دینار صربستان

  • سکه فروشان مجاز96.159
  • بالاترین قیمت روز:96.955
  • پایین ترین قیمت روز:96.148
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:96.378
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۷:۵۷
  • نرخ روز گذشته:96.474
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.315

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
96.159 ریال16:07:57
96.148 ریال16:02:03
96.48 ریال15:43:59
96.53 ریال15:37:52
96.395 ریال15:25:59
96.795 ریال14:56:13
96.71 ریال14:50:11
96.705 ریال14:37:49
96.7 ریال14:32:28
96.6 ریال14:19:52
96.705 ریال13:56:07
96.685 ریال13:49:53
96.78 ریال13:26:04
96.76 ریال13:14:05
96.72 ریال13:02:22
96.785 ریال12:49:37
96.73 ریال12:25:52
96.84 ریال11:31:57
96.855 ریال11:19:32
96.955 ریال11:01:59
96.935 ریال10:49:36
96.593 ریال4:55:33
96.378 ریال0:37:35
نظرات