شاخص یاب

دلار / لئو رومانی

  • نرخ فعلی:4.1992
  • بالاترین قیمت روز:4.1999
  • پایین ترین قیمت روز:4.197
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.1983
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۱۳:۱۴
  • نرخ روز گذشته:4.193
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0062

نمودار کندل استیک دلار / لئو رومانی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لئو رومانی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.1992 ریال10:13:14
4.1974 ریال10:12:18
4.1994 ریال10:11:12
4.1984 ریال10:10:18
4.1999 ریال10:09:16
4.1984 ریال10:08:12
4.1991 ریال10:07:14
4.1976 ریال10:06:18
4.1995 ریال10:05:15
4.1989 ریال10:03:21
4.197 ریال10:02:16
4.198 ریال10:01:16
4.1986 ریال10:00:30
4.1995 ریال9:59:11
4.1979 ریال9:58:11
4.1991 ریال9:57:17
4.1995 ریال9:56:11
4.199 ریال9:55:11
4.1994 ریال9:54:15
4.199 ریال9:53:12
4.1996 ریال9:52:12
4.1986 ریال9:51:16
4.1995 ریال9:50:13
4.199 ریال9:49:12
4.1994 ریال9:48:19
4.1998 ریال9:47:11
4.1996 ریال9:46:13
4.1997 ریال9:45:18
4.1986 ریال9:44:12
4.1992 ریال9:43:16
4.1992 ریال9:43:14
4.1983 ریال9:42:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات