شاخص یاب

دلار / لئو رومانی

  • نرخ فعلی:3.9657
  • بالاترین قیمت روز:3.9694
  • پایین ترین قیمت روز:3.9637
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.9637
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۲:۴۶
  • نرخ روز گذشته:3.9632
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0025

نمودار کندل استیک دلار / لئو رومانی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لئو رومانی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.9657 ریال1:32:46
3.9657 ریال1:31:48
3.9657 ریال1:30:49
3.9658 ریال1:29:30
3.9649 ریال1:28:28
3.9659 ریال1:27:34
3.9694 ریال1:23:25
3.9694 ریال1:22:17
3.9669 ریال1:20:09
3.9694 ریال1:17:17
3.9694 ریال1:16:14
3.9648 ریال1:08:08
3.9648 ریال1:07:13
3.9648 ریال1:06:32
3.964 ریال0:47:15
3.964 ریال0:46:20
3.964 ریال0:45:33
3.9637 ریال0:23:29
3.9637 ریال0:22:27
3.9637 ریال0:21:34
نظرات