شاخص یاب

دلار / لئو رومانی

  • نرخ فعلی:4.1096
  • بالاترین قیمت روز:4.1113
  • پایین ترین قیمت روز:4.1055
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.1097
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۰:۲۸
  • نرخ روز گذشته:4.1099
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک دلار / لئو رومانی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لئو رومانی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.1096 ریال6:10:28
4.1096 ریال6:09:16
4.1096 ریال6:08:26
4.1091 ریال6:03:41
4.1091 ریال6:02:29
4.1091 ریال6:01:31
4.1113 ریال5:50:58
4.1113 ریال5:49:54
4.1113 ریال5:49:03
4.1109 ریال5:28:16
4.1109 ریال5:26:57
4.1109 ریال5:25:58
4.1094 ریال5:25:10
4.1094 ریال5:23:57
4.1094 ریال5:22:56
4.1094 ریال5:22:04
4.1098 ریال5:06:43
4.1098 ریال5:05:37
4.1098 ریال5:04:43
4.1093 ریال4:33:05
4.1093 ریال4:31:52
4.1093 ریال4:30:52
4.1073 ریال4:29:51
4.1073 ریال4:28:40
4.1073 ریال4:27:42
4.1079 ریال4:01:56
4.1079 ریال4:00:53
4.1079 ریال3:59:52
4.1091 ریال3:56:54
4.1091 ریال3:55:42
4.107 ریال3:52:49
4.107 ریال3:51:47
4.107 ریال3:50:56
4.1084 ریال3:16:29
4.1084 ریال3:15:42
4.1084 ریال3:14:28
4.1055 ریال2:57:30
4.1055 ریال2:56:14
4.1055 ریال2:55:18
4.1062 ریال2:54:26
4.1062 ریال2:53:21
4.1062 ریال2:52:19
4.1082 ریال2:38:04
4.1082 ریال2:37:05
4.1082 ریال2:36:08
4.1073 ریال2:26:15
4.1073 ریال2:25:13
4.1073 ریال2:24:20
4.1093 ریال2:08:50
4.1093 ریال2:07:51
4.1093 ریال2:07:11
4.1086 ریال1:46:08
4.1086 ریال1:45:21
4.1086 ریال1:44:08
4.1093 ریال1:23:37
4.1093 ریال1:22:35
4.1093 ریال1:21:41
4.1085 ریال1:02:40
4.1085 ریال1:01:34
4.1085 ریال1:00:33
4.1088 ریال0:38:31
4.1088 ریال0:37:38
4.1088 ریال0:36:55
4.1097 ریال0:19:28
4.1097 ریال0:18:48
4.1097 ریال0:17:47
نظرات