شاخص یاب

دلار / ریال قطر

  • نرخ فعلی:3.64
  • بالاترین قیمت روز:3.6405
  • پایین ترین قیمت روز:3.64
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.6405
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۰:۲۹
  • نرخ روز گذشته:3.64
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / ریال قطر در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ریال قطر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.64 ریال18:00:29
3.6405 ریال17:59:17
3.64 ریال17:58:16
3.6405 ریال17:42:19
3.64 ریال17:41:16
3.6405 ریال17:40:20
3.64 ریال16:38:15
3.6405 ریال14:39:19
نظرات