شاخص یاب

دلار / ریال قطر

  • نرخ فعلی:3.6421
  • بالاترین قیمت روز:3.6421
  • پایین ترین قیمت روز:3.6421
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.6421
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۰۵:۲۹
  • نرخ روز گذشته:3.642
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار / ریال قطر در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ریال قطر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.6421 ریال1:05:29
3.6421 ریال1:04:37
3.6421 ریال1:04:01
نظرات