دلار / ریال قطر

  • نرخ فعلی:3.643
  • بالاترین قیمت روز:3.643
  • پایین ترین قیمت روز:3.642
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.642
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۱۴:۰۵
  • نرخ روز گذشته:3.643
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.643 ریال1:14:05
3.642 ریال0:09:06
نظرات