دلار / گورانی پاراگوئه

  • نرخ فعلی:5520.6
  • بالاترین قیمت روز:5520.6
  • پایین ترین قیمت روز:5508.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:12.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,508.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۷:۱۹
  • نرخ روز گذشته:5,527.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7.2

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,520.6 ریال15:37:19
5,508.3 ریال4:33:07
نظرات