USD/PYG Ask

  • نرخ فعلی:5726.4
  • بالاترین قیمت روز:5726.4
  • پایین ترین قیمت روز:5726.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:5,726.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۱۰
  • نرخ روز گذشته:5,747.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20.9

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,726.4 ریال1:10:42
نظرات