دلار / روپیه پاکستان

  • نرخ فعلی:115.535
  • بالاترین قیمت روز:115.55
  • پایین ترین قیمت روز:114.04
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:115.55
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۹:۲۱
  • نرخ روز گذشته:115.725
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.19

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
115.535 ریال15:49:21
114.39 ریال15:37:19
115.536 ریال12:48:08
114.04 ریال4:33:07
115.45 ریال1:14:05
115.55 ریال0:08:07
نظرات