دلار / روپیه پاکستان

  • نرخ فعلی:115.635
  • بالاترین قیمت روز:117.1
  • پایین ترین قیمت روز:115.635
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.46
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:115.95
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۹:۲۱
  • نرخ روز گذشته:115.825
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.19

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
115.635 ریال15:49:21
117.1 ریال15:37:19
115.636 ریال12:48:08
116.76 ریال4:33:07
115.85 ریال1:14:05
115.95 ریال0:08:07
نظرات