شاخص یاب

دلار / روپیه پاکستان

  • نرخ فعلی:135
  • بالاترین قیمت روز:135.53
  • پایین ترین قیمت روز:134.47
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.39%
  • نرخ بازگشایی بازار:135
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:134.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1

نمودار کندل استیک دلار / روپیه پاکستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه پاکستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
135 ریال17:09:11
134.5 ریال15:36:09
134.47 ریال10:57:12
135.53 ریال4:32:09
135 ریال1:48:10
نظرات