کالایاب
شاخص یاب

دلار / پزو فیلیپین

  • نرخ فعلی:51.069
  • بالاترین قیمت روز:51.125
  • پایین ترین قیمت روز:50.95
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:51.06
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۹:۱۹
  • نرخ روز گذشته:51.05
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.019

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
51.069 ریال17:39:19
51.077 ریال17:12:22
51.105 ریال16:48:20
51.092 ریال16:24:19
51.096 ریال16:00:30
51.098 ریال15:33:18
51.095 ریال15:24:19
51.106 ریال15:19:14
51.09 ریال15:11:15
51.102 ریال15:07:13
51.103 ریال15:04:15
51.092 ریال14:59:15
51.086 ریال14:55:17
51.09 ریال14:51:18
51.091 ریال14:47:14
51.084 ریال14:44:16
51.081 ریال14:40:20
51.088 ریال14:36:18
51.093 ریال14:31:18
51.096 ریال14:24:20
51.092 ریال14:20:21
51.125 ریال14:15:23
51.09 ریال14:12:16
51.083 ریال14:08:17
51.073 ریال14:04:16
51.076 ریال14:00:38
51.054 ریال13:55:18
51.069 ریال13:52:20
51.064 ریال13:47:18
51.033 ریال13:43:14
51.077 ریال13:38:14
51.086 ریال13:35:16
51.08 ریال13:28:14
51.09 ریال13:13:27
51.05 ریال13:09:25
51.08 ریال13:06:26
51.075 ریال13:01:30
51.025 ریال12:57:25
50.98 ریال12:49:21
50.97 ریال12:41:16
50.95 ریال12:33:27
50.97 ریال12:29:16
50.96 ریال12:26:19
50.97 ریال12:21:26
50.96 ریال12:13:24
50.97 ریال12:09:25
50.965 ریال12:05:22
50.975 ریال12:01:32
50.97 ریال11:57:20
50.965 ریال11:53:19
50.97 ریال11:45:25
50.985 ریال11:41:11
50.99 ریال11:37:13
51 ریال11:33:25
50.98 ریال11:29:12
50.97 ریال11:25:16
50.96 ریال11:17:13
50.95 ریال11:13:11
50.98 ریال11:09:13
50.96 ریال11:05:16
50.98 ریال11:01:13
51.02 ریال10:57:09
50.95 ریال10:53:07
50.955 ریال10:49:07
50.97 ریال10:45:12
51.015 ریال10:41:06
50.985 ریال10:37:06
50.98 ریال10:33:09
50.99 ریال10:29:06
51 ریال10:13:06
51.03 ریال10:05:07
51 ریال9:53:05
50.99 ریال9:49:06
51 ریال9:17:05
50.99 ریال9:13:05
51 ریال9:05:06
50.99 ریال8:33:06
51.005 ریال8:29:04
51.01 ریال8:25:05
51.02 ریال8:21:06
51 ریال8:13:04
51.01 ریال8:09:05
51.02 ریال8:05:05
51.025 ریال8:01:04
51 ریال7:53:04
51.02 ریال7:49:03
51.015 ریال7:41:03
51.01 ریال7:29:03
51 ریال7:21:05
51.01 ریال7:17:04
51.035 ریال7:13:04
51.04 ریال7:09:05
51.055 ریال7:05:04
51.07 ریال6:41:03
51.08 ریال6:33:05
51.07 ریال6:29:03
51.06 ریال6:25:04
51.07 ریال6:17:04
51.08 ریال6:13:22
51.07 ریال6:09:06
51.06 ریال6:05:04
51.08 ریال5:57:05
51.07 ریال5:53:04
51.075 ریال5:49:03
51.06 ریال5:45:06
51.07 ریال5:41:04
51.04 ریال1:37:04
51.12 ریال1:33:05
51.05 ریال1:21:05
51.06 ریال0:37:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات