شاخص یاب

دلار / پزو فیلیپین

  • نرخ فعلی:52.515
  • بالاترین قیمت روز:52.595
  • پایین ترین قیمت روز:52.444
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.13
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:52.448
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:52.578
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.063

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
52.515 ریال1:30:14
52.54 ریال1:28:07
52.55 ریال1:16:08
52.495 ریال1:12:11
52.505 ریال1:11:07
52.585 ریال1:09:10
52.595 ریال1:07:08
52.565 ریال1:04:08
52.515 ریال0:52:08
52.59 ریال0:50:10
52.575 ریال0:48:10
52.445 ریال0:47:08
52.575 ریال0:43:08
52.57 ریال0:24:09
52.444 ریال0:23:07
52.57 ریال0:04:08
52.448 ریال0:03:12
نظرات