دلار / پزو فیلیپین

  • سکه فروشان مجاز52.205
  • بالاترین قیمت روز:52.285
  • پایین ترین قیمت روز:52.035
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:52.06
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۵:۳۶
  • نرخ روز گذشته:52.188
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.017

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
52.205 ریال20:25:36
52.122 ریال20:19:57
52.133 ریال20:07:19
52.178 ریال20:01:27
52.222 ریال19:55:36
52.276 ریال19:43:56
52.245 ریال19:31:57
52.225 ریال19:25:26
52.196 ریال19:19:32
52.167 ریال19:13:33
52.166 ریال19:07:27
52.147 ریال19:01:54
52.173 ریال18:56:17
52.165 ریال18:49:30
52.236 ریال18:43:42
52.19 ریال18:37:59
52.174 ریال18:25:21
52.173 ریال18:13:29
52.178 ریال18:07:29
52.213 ریال17:49:37
52.139 ریال17:37:33
52.127 ریال17:31:59
52.175 ریال17:25:38
52.125 ریال17:19:44
52.101 ریال17:13:56
52.132 ریال17:01:29
52.112 ریال16:55:57
52.206 ریال16:43:32
52.142 ریال16:37:48
52.132 ریال16:31:29
52.16 ریال16:19:16
52.215 ریال16:13:15
52.219 ریال16:07:52
52.207 ریال16:01:43
52.208 ریال15:49:25
52.188 ریال15:37:41
52.206 ریال15:31:31
52.231 ریال15:13:25
52.285 ریال15:07:44
52.255 ریال14:55:58
52.212 ریال14:43:25
52.248 ریال14:37:49
52.192 ریال14:31:31
52.269 ریال14:13:43
52.183 ریال14:07:42
52.23 ریال13:55:48
52.18 ریال13:49:27
52.244 ریال13:43:19
52.189 ریال13:37:08
52.19 ریال13:31:37
52.178 ریال13:19:18
52.185 ریال13:13:57
52.182 ریال13:01:30
52.195 ریال12:49:19
52.177 ریال12:43:29
52.161 ریال12:37:42
52.23 ریال12:31:18
52.175 ریال12:25:41
52.206 ریال12:19:16
52.189 ریال12:13:22
52.192 ریال12:01:46
52.158 ریال11:55:49
52.181 ریال11:49:46
52.198 ریال11:43:22
52.194 ریال11:37:53
52.223 ریال11:31:43
52.145 ریال11:19:20
52.153 ریال11:01:40
52.151 ریال10:55:56
52.162 ریال10:49:21
52.1 ریال10:19:18
52.105 ریال10:07:09
52.2 ریال10:01:52
52.108 ریال9:49:46
52.105 ریال9:31:17
52.09 ریال9:13:23
52.085 ریال9:01:17
52.202 ریال8:55:48
52.085 ریال8:31:05
52.08 ریال8:01:17
52.09 ریال7:49:12
52.095 ریال7:37:08
52.07 ریال7:31:23
52.065 ریال7:25:37
52.075 ریال6:55:40
52.065 ریال6:37:14
52.085 ریال6:19:09
52.055 ریال6:01:50
52.065 ریال5:55:08
52.055 ریال5:31:50
52.095 ریال5:19:35
52.045 ریال5:13:21
52.035 ریال5:07:19
52.075 ریال4:43:08
52.041 ریال4:37:49
52.178 ریال4:13:44
52.11 ریال3:55:13
52.14 ریال3:44:02
52.11 ریال3:37:32
52.257 ریال3:31:44
52.26 ریال3:07:33
52.1 ریال3:01:16
52.261 ریال2:49:47
52.236 ریال2:19:51
52.145 ریال2:13:48
52.113 ریال2:07:14
52.104 ریال1:44:02
52.06 ریال1:19:42
52.123 ریال0:55:19
52.06 ریال0:37:41
52.187 ریال0:31:36
52.05 ریال0:25:40
52.06 ریال0:19:12
نظرات