شاخص یاب

دلار / پزو فیلیپین

  • نرخ فعلی:52.565
  • بالاترین قیمت روز:52.71
  • پایین ترین قیمت روز:52.56
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.12
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:52.71
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:52.583
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.018

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
52.565 ریال1:30:14
52.56 ریال1:28:07
52.57 ریال1:16:08
52.635 ریال1:12:11
52.645 ریال1:11:07
52.605 ریال1:09:10
52.615 ریال1:07:08
52.605 ریال1:05:09
52.585 ریال0:53:08
52.605 ریال0:52:08
52.61 ریال0:50:10
52.595 ریال0:48:10
52.708 ریال0:47:08
52.595 ریال0:43:08
52.59 ریال0:24:09
52.707 ریال0:23:07
52.59 ریال0:04:08
52.71 ریال0:03:12
نظرات