کالایاب
شاخص یاب

دلار / پزو فیلیپین

  • نرخ فعلی:52.268
  • بالاترین قیمت روز:52.49
  • پایین ترین قیمت روز:52.211
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.23%
  • نرخ بازگشایی بازار:52.485
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۵:۱۳
  • نرخ روز گذشته:52.45
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.182

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
52.268 ریال13:15:13
52.228 ریال12:30:16
52.235 ریال12:27:13
52.212 ریال12:15:14
52.218 ریال12:12:12
52.211 ریال12:06:11
52.248 ریال11:45:14
52.26 ریال11:36:13
52.238 ریال11:34:10
52.26 ریال11:21:13
52.28 ریال11:12:13
52.265 ریال11:00:18
52.27 ریال10:48:13
52.295 ریال10:45:14
52.34 ریال10:33:13
52.3 ریال10:30:17
52.33 ریال9:54:13
52.35 ریال9:30:17
52.33 ریال9:21:13
52.34 ریال9:00:18
52.39 ریال8:51:13
52.49 ریال8:37:10
52.44 ریال8:30:17
52.42 ریال8:15:15
52.47 ریال7:45:14
52.48 ریال7:34:10
52.485 ریال7:31:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات