شاخص یاب

دلار / پزو فیلیپین

  • نرخ فعلی:53.498
  • بالاترین قیمت روز:53.606
  • پایین ترین قیمت روز:53.498
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.11
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:53.606
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۴۸:۵۹
  • نرخ روز گذشته:53.491
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.007

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
53.498 ریال0:48:59
53.498 ریال0:48:07
53.603 ریال0:41:15
53.603 ریال0:40:21
53.498 ریال0:20:06
53.498 ریال0:19:16
53.606 ریال0:18:33
53.606 ریال0:17:27
نظرات