کالایاب
شاخص یاب

دلار / پزو فیلیپین

  • نرخ فعلی:51.19
  • بالاترین قیمت روز:51.2
  • پایین ترین قیمت روز:51.09
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:51.09
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۰:۱۰
  • نرخ روز گذشته:51.12
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.07

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
51.13 ریال15:08:15
51.14 ریال14:52:15
51.15 ریال14:32:16
51.2 ریال14:31:17
51.19 ریال10:40:10
51.2 ریال10:00:14
51.11 ریال9:48:06
51.18 ریال9:44:05
51.19 ریال9:40:07
51.18 ریال9:16:05
51.17 ریال8:44:04
51.16 ریال8:40:04
51.185 ریال8:32:04
51.18 ریال8:28:05
51.19 ریال8:20:06
51.175 ریال8:06:06
51.16 ریال7:42:06
51.15 ریال7:18:06
51.16 ریال6:54:06
51.165 ریال6:27:06
51.15 ریال6:03:06
51.16 ریال5:39:06
51.11 ریال4:24:06
51.09 ریال1:54:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات