شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پزو فیلیپین

  • نرخ فعلی:50.97
  • بالاترین قیمت روز:51.04
  • پایین ترین قیمت روز:50.92
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:50.96
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۳۹:۱۳
  • نرخ روز گذشته:50.97
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
50.97 ریال8:39:13
50.95 ریال8:27:12
50.94 ریال8:19:04
50.95 ریال7:51:12
50.94 ریال7:43:04
50.95 ریال7:41:04
50.94 ریال7:39:12
50.95 ریال7:37:04
50.92 ریال7:31:04
50.94 ریال7:29:04
50.92 ریال7:25:05
50.92 ریال7:25:04
50.93 ریال7:21:11
50.92 ریال7:19:04
50.945 ریال7:17:04
50.942 ریال7:11:04
50.93 ریال7:07:04
50.94 ریال7:05:05
50.94 ریال7:05:04
50.935 ریال7:03:12
50.93 ریال7:01:04
50.935 ریال6:59:04
50.995 ریال6:57:11
50.94 ریال6:55:06
50.94 ریال6:55:05
50.95 ریال6:53:04
50.97 ریال6:49:04
50.95 ریال6:39:12
50.98 ریال6:35:05
50.98 ریال6:35:04
50.97 ریال6:29:04
50.98 ریال6:27:12
50.99 ریال6:23:05
50.98 ریال6:19:04
50.96 ریال6:17:04
50.97 ریال6:15:19
50.97 ریال6:15:19
50.96 ریال6:13:05
50.98 ریال6:11:04
50.95 ریال6:09:12
50.97 ریال6:07:04
50.96 ریال6:05:05
50.96 ریال6:05:05
50.975 ریال6:03:15
50.99 ریال6:01:06
50.98 ریال5:59:04
50.97 ریال5:57:12
50.96 ریال5:55:05
50.96 ریال5:55:04
50.99 ریال5:51:13
51 ریال5:49:04
50.98 ریال5:47:05
50.985 ریال5:45:14
50.985 ریال5:45:14
51 ریال5:33:14
51.015 ریال5:23:04
51.035 ریال5:21:12
51.04 ریال5:19:03
51 ریال5:13:04
51.02 ریال5:11:03
51.01 ریال5:09:13
51.03 ریال5:07:04
51.04 ریال5:03:11
51 ریال4:59:03
51.03 ریال4:55:05
51.03 ریال4:55:04
51.02 ریال4:51:12
51.04 ریال4:49:04
51.03 ریال4:47:04
51 ریال4:45:13
51 ریال4:45:12
51.04 ریال4:43:04
51.025 ریال4:41:03
51.02 ریال4:35:05
51.02 ریال4:35:04
51.03 ریال4:33:13
50.93 ریال1:33:12
50.95 ریال1:31:05
50.96 ریال1:01:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات