USD/PGK -دلار آمریکا / پاپوا گینه نو

  • نرخ فعلی:3.2932
  • بالاترین قیمت روز:3.2948
  • پایین ترین قیمت روز:3.2813
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.2813
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:3.3003
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0071

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.2932 ریال11:14:26
3.2948 ریال10:47:50
3.2945 ریال4:35:50
3.2813 ریال1:35:50
نظرات