شاخص یاب

دلار / پاپوا گینه نو

  • نرخ فعلی:3.316
  • بالاترین قیمت روز:3.316
  • پایین ترین قیمت روز:3.2308
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.2308
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۷:۳۹
  • نرخ روز گذشته:3.316
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / پاپوا گینه نو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پاپوا گینه نو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.316 ریال15:27:39
3.2308 ریال13:12:31
نظرات