دلار / پاپوا گینه نو

  • نرخ فعلی:3.3251
  • بالاترین قیمت روز:3.3251
  • پایین ترین قیمت روز:3.3251
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.3251
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۱:۴۷
  • نرخ روز گذشته:3.3333
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0082

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.3251 ریال5:01:47
نظرات