شاخص یاب

دلار / پاپوا گینه نو

  • نرخ فعلی:3.33
  • بالاترین قیمت روز:3.4449
  • پایین ترین قیمت روز:3.33
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.11
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.409
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۷:۱۵
  • نرخ روز گذشته:3.41
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.08

نمودار کندل استیک دلار / پاپوا گینه نو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پاپوا گینه نو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.33 ریال10:57:15
3.4449 ریال4:33:14
3.41 ریال4:11:09
3.409 ریال4:10:12
3.41 ریال3:56:11
3.409 ریال3:55:12
3.41 ریال3:00:20
3.409 ریال2:59:10
3.41 ریال2:23:09
3.409 ریال2:22:09
3.41 ریال2:06:13
3.409 ریال2:05:12
3.41 ریال1:56:09
3.409 ریال1:55:12
3.41 ریال1:48:12
3.409 ریال1:47:09
3.41 ریال1:05:12
3.409 ریال1:04:09
3.41 ریال0:55:11
3.409 ریال0:54:12
3.41 ریال0:52:08
3.409 ریال0:51:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات