شاخص یاب

دلار / سول پرو

  • نرخ فعلی:3.3742
  • بالاترین قیمت روز:3.3742
  • پایین ترین قیمت روز:3.301
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.301
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۲:۵۰
  • نرخ روز گذشته:3.2919
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0823

نمودار کندل استیک دلار / سول پرو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سول پرو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.3742 ریال4:42:50
3.3742 ریال4:42:09
3.3742 ریال4:41:43
3.3742 ریال4:40:57
3.301 ریال0:54:35
3.301 ریال0:53:25
3.301 ریال0:52:26
نظرات