کالایاب
شاخص یاب

دلار / سول پرو

  • نرخ فعلی:3.2865
  • بالاترین قیمت روز:3.29
  • پایین ترین قیمت روز:3.284
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.2883
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۳:۱۸
  • نرخ روز گذشته:3.288
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0015

نمودار کندل استیک دلار / سول پرو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سول پرو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.2865 ریال22:53:18
3.285 ریال22:49:17
3.288 ریال22:37:17
3.286 ریال22:25:18
3.287 ریال22:20:23
3.29 ریال22:09:21
3.2887 ریال22:05:20
3.29 ریال21:57:21
3.2882 ریال21:50:22
3.2877 ریال21:49:17
3.2872 ریال21:45:22
3.29 ریال21:29:18
3.2887 ریال21:20:22
3.286 ریال21:09:20
3.2887 ریال21:01:24
3.286 ریال20:49:18
3.2892 ریال20:45:22
3.2893 ریال20:40:21
3.2898 ریال20:37:18
3.2893 ریال20:21:22
3.2898 ریال20:17:20
3.2888 ریال20:09:20
3.2883 ریال20:07:16
3.286 ریال20:01:23
3.2883 ریال19:53:19
3.287 ریال19:49:19
3.2888 ریال19:45:22
3.286 ریال19:37:18
3.2875 ریال19:25:20
3.287 ریال19:21:22
3.286 ریال19:05:20
3.2865 ریال19:01:24
3.2855 ریال18:57:21
3.285 ریال18:53:17
3.286 ریال18:41:19
3.2866 ریال18:37:18
3.284 ریال18:33:22
3.2851 ریال18:29:18
3.2846 ریال18:13:17
3.2854 ریال18:09:18
3.2851 ریال18:01:21
3.286 ریال16:45:22
3.2886 ریال16:17:17
3.2883 ریال16:13:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات