شاخص یاب

دلار / ریال عمان

  • نرخ فعلی:0.3838
  • بالاترین قیمت روز:0.384
  • پایین ترین قیمت روز:0.3836
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.384
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.3837
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار / ریال عمان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ریال عمان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3838 ریال11:47:13
0.3837 ریال11:46:14
0.3838 ریال11:39:17
0.3837 ریال11:38:13
0.3838 ریال10:49:13
0.3837 ریال8:54:14
0.3836 ریال8:52:11
0.3837 ریال8:40:14
0.384 ریال7:55:13
0.3837 ریال6:31:11
0.3836 ریال6:07:02
0.3837 ریال6:06:01
0.3836 ریال5:26:11
0.3837 ریال4:43:10
0.3836 ریال3:36:12
0.3837 ریال3:32:11
0.3839 ریال2:32:09
0.3837 ریال1:35:10
0.384 ریال1:34:08
نظرات