شاخص یاب

دلار / ریال عمان

  • نرخ فعلی:0.384
  • بالاترین قیمت روز:0.384
  • پایین ترین قیمت روز:0.3835
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.384
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۷:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.3837
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک دلار / ریال عمان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ریال عمان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.384 ریال16:17:08
0.3836 ریال16:00:17
0.3837 ریال14:10:10
0.3836 ریال14:09:11
0.3837 ریال13:45:12
0.384 ریال13:44:08
0.3837 ریال13:31:11
0.384 ریال13:30:15
0.3837 ریال12:38:08
0.3836 ریال12:36:12
0.3837 ریال12:24:11
0.3836 ریال12:23:08
0.3837 ریال11:53:09
0.3836 ریال11:43:10
0.3837 ریال11:32:09
0.3836 ریال11:10:11
0.3837 ریال10:59:08
0.384 ریال10:58:09
0.3837 ریال9:59:09
0.3836 ریال9:58:08
0.3837 ریال9:50:11
0.3836 ریال9:21:11
0.3837 ریال8:05:10
0.384 ریال8:04:08
0.3837 ریال7:57:12
0.384 ریال7:56:09
0.3837 ریال6:06:12
0.3836 ریال5:45:13
0.3837 ریال4:22:08
0.3836 ریال4:01:09
0.3837 ریال3:34:07
0.3835 ریال3:30:15
0.3837 ریال3:13:08
0.384 ریال3:12:11
0.3837 ریال3:09:11
0.384 ریال3:08:08
0.3837 ریال2:55:09
0.384 ریال2:54:11
نظرات