شاخص یاب

دلار / ریال عمان

  • نرخ فعلی:0.3863
  • بالاترین قیمت روز:0.3865
  • پایین ترین قیمت روز:0.386
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3861
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۱۱:۴۴
  • نرخ روز گذشته:0.3863
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / ریال عمان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ریال عمان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3863 ریال22:11:44
0.3863 ریال22:10:32
0.3862 ریال21:50:57
0.3862 ریال21:49:32
0.3863 ریال16:31:39
0.3863 ریال16:30:45
0.386 ریال16:28:24
0.3863 ریال15:51:33
0.3863 ریال15:50:43
0.3864 ریال15:36:42
0.3864 ریال15:35:54
0.3863 ریال14:57:32
0.3863 ریال14:56:33
0.386 ریال14:54:25
0.3863 ریال14:51:33
0.3863 ریال14:50:43
0.386 ریال14:48:19
0.3863 ریال14:37:30
0.3863 ریال14:36:36
0.3865 ریال14:35:52
0.3865 ریال14:34:48
0.3863 ریال14:27:18
0.3863 ریال14:26:20
0.3862 ریال14:24:21
0.3863 ریال12:29:54
0.3863 ریال12:28:44
0.3862 ریال12:22:51
0.3862 ریال12:21:50
0.3863 ریال12:13:41
0.3863 ریال12:12:50
0.3862 ریال12:09:45
0.3862 ریال12:08:56
0.3863 ریال9:58:28
0.3863 ریال9:57:31
0.386 ریال9:55:21
0.3863 ریال9:16:27
0.3863 ریال9:15:26
0.3862 ریال9:13:22
0.3863 ریال3:51:22
0.3863 ریال3:50:33
0.386 ریال3:48:15
0.3863 ریال3:32:42
0.3863 ریال3:31:25
0.386 ریال3:29:25
0.3863 ریال2:13:10
0.3863 ریال2:12:14
0.3861 ریال1:50:40
0.3861 ریال1:49:23
نظرات