دلار / روپیه نپال

  • نرخ فعلی:107.43
  • بالاترین قیمت روز:107.43
  • پایین ترین قیمت روز:107.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:107.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۷:۱۹
  • نرخ روز گذشته:107.58
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.15

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
107.43 ریال15:37:19
107.2 ریال4:33:07
نظرات