کالایاب
شاخص یاب

دلار / کرون نروژ

  • نرخ فعلی:8.5441
  • بالاترین قیمت روز:8.5536
  • پایین ترین قیمت روز:8.5325
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.5348
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۶:۰۴
  • نرخ روز گذشته:8.5429
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک دلار / کرون نروژ در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون نروژ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.5441 ریال6:16:04
8.5444 ریال6:12:05
8.5433 ریال6:08:03
8.5442 ریال6:05:05
8.5448 ریال6:00:09
8.5436 ریال5:56:04
8.5422 ریال5:53:04
8.5417 ریال5:49:04
8.544 ریال5:44:04
8.5428 ریال5:41:04
8.5439 ریال5:37:04
8.546 ریال5:33:06
8.5438 ریال5:29:04
8.5422 ریال5:24:06
8.5404 ریال5:20:05
8.5414 ریال5:16:04
8.5428 ریال5:12:06
8.543 ریال5:09:05
8.5431 ریال5:05:05
8.5424 ریال5:00:08
8.5445 ریال4:56:03
8.5426 ریال4:52:03
8.5443 ریال4:49:03
8.5445 ریال4:45:07
8.5421 ریال4:41:04
8.5375 ریال4:37:04
8.5471 ریال4:33:05
8.549 ریال4:29:03
8.5474 ریال4:25:05
8.547 ریال4:22:04
8.5478 ریال4:17:04
8.5485 ریال4:14:04
8.5511 ریال4:00:08
8.5536 ریال3:33:05
8.5514 ریال3:09:05
8.5339 ریال2:45:06
8.5338 ریال2:21:05
8.5354 ریال1:57:04
8.5325 ریال1:30:08
8.5357 ریال1:06:04
8.5403 ریال0:42:04
8.5348 ریال0:15:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات