دلار / کرون نروژ

  • سکه فروشان مجاز7.7388
  • بالاترین قیمت روز:7.754
  • پایین ترین قیمت روز:7.7181
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.7202
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۷:۵۶
  • نرخ روز گذشته:7.7245
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0143

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.7388 ریال16:07:56
7.7387 ریال16:02:02
7.7309 ریال15:43:59
7.7335 ریال15:37:52
7.754 ریال15:25:58
7.7531 ریال15:01:52
7.7524 ریال14:56:13
7.7494 ریال14:50:11
7.7439 ریال14:37:49
7.7423 ریال14:32:28
7.7385 ریال14:19:51
7.7395 ریال13:56:06
7.7436 ریال13:49:52
7.7487 ریال13:26:03
7.7497 ریال13:14:05
7.7457 ریال13:02:22
7.747 ریال12:49:36
7.7473 ریال12:25:52
7.7374 ریال11:31:56
7.7347 ریال11:19:32
7.7354 ریال11:01:59
7.7357 ریال10:49:36
7.7381 ریال10:37:55
7.7368 ریال10:31:38
7.7405 ریال10:07:45
7.7386 ریال9:55:43
7.7423 ریال9:31:55
7.742 ریال9:19:39
7.7391 ریال9:07:48
7.7399 ریال8:49:27
7.7386 ریال8:37:22
7.7383 ریال8:31:40
7.7378 ریال8:25:27
7.7379 ریال8:19:34
7.7374 ریال8:13:42
7.7349 ریال7:55:37
7.7357 ریال7:49:31
7.7365 ریال7:43:49
7.7333 ریال7:37:31
7.7318 ریال7:31:39
7.7337 ریال7:25:30
7.734 ریال7:19:24
7.7331 ریال7:01:35
7.7322 ریال6:43:20
7.73 ریال6:31:36
7.7329 ریال5:49:30
7.7312 ریال5:37:18
7.73 ریال5:31:43
7.7312 ریال5:07:35
7.7321 ریال5:01:38
7.7315 ریال4:55:32
7.7324 ریال4:19:31
7.7318 ریال4:13:33
7.7345 ریال4:01:37
7.7283 ریال3:55:22
7.732 ریال3:49:18
7.7328 ریال3:43:38
7.733 ریال3:37:53
7.7307 ریال3:31:15
7.7298 ریال3:19:11
7.7289 ریال3:13:31
7.729 ریال3:07:32
7.7274 ریال2:49:16
7.7252 ریال2:31:35
7.7234 ریال2:19:18
7.7199 ریال1:19:08
7.7181 ریال1:13:30
7.7189 ریال1:07:17
7.7184 ریال0:49:27
7.7202 ریال0:37:35
نظرات