کالایاب
شاخص یاب

دلار / کرون نروژ

  • نرخ فعلی:8.5843
  • بالاترین قیمت روز:8.595
  • پایین ترین قیمت روز:8.5794
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.5861
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۳:۱۰
  • نرخ روز گذشته:8.5852
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک دلار / کرون نروژ در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون نروژ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.5843 ریال11:13:10
8.5865 ریال11:09:12
8.5876 ریال11:05:14
8.5831 ریال11:01:11
8.582 ریال10:57:09
8.5804 ریال10:53:07
8.5795 ریال10:49:06
8.5808 ریال10:45:11
8.5794 ریال10:41:06
8.5807 ریال10:37:06
8.5815 ریال10:33:08
8.5838 ریال10:29:05
8.5849 ریال10:25:08
8.5855 ریال10:21:08
8.5859 ریال10:17:06
8.5854 ریال10:13:05
8.585 ریال10:09:07
8.5867 ریال10:05:06
8.587 ریال10:01:08
8.5871 ریال9:57:08
8.5854 ریال9:53:05
8.5866 ریال9:49:05
8.5845 ریال9:45:08
8.5871 ریال9:41:05
8.5851 ریال9:37:04
8.5866 ریال9:33:06
8.5854 ریال9:29:04
8.5856 ریال9:25:05
8.5843 ریال9:21:06
8.586 ریال9:17:04
8.584 ریال9:13:04
8.5854 ریال9:09:06
8.5841 ریال9:01:05
8.5836 ریال8:57:05
8.5851 ریال8:53:04
8.5829 ریال8:49:04
8.5835 ریال8:45:07
8.5842 ریال8:41:04
8.5828 ریال8:37:04
8.5832 ریال8:33:05
8.5828 ریال8:25:05
8.5822 ریال8:21:06
8.5839 ریال8:17:04
8.5837 ریال8:13:04
8.5829 ریال8:09:05
8.5813 ریال8:01:04
8.5808 ریال7:57:05
8.5843 ریال7:53:04
8.5833 ریال7:45:06
8.583 ریال7:41:03
8.5853 ریال7:37:04
8.5841 ریال7:33:05
8.5845 ریال7:29:03
8.5865 ریال7:25:05
8.5848 ریال7:21:05
8.5852 ریال7:17:03
8.588 ریال7:13:04
8.5891 ریال7:09:05
8.5866 ریال7:05:04
8.5864 ریال7:01:04
8.5873 ریال6:57:04
8.5883 ریال6:49:03
8.5869 ریال6:45:06
8.5895 ریال6:41:03
8.5883 ریال6:37:03
8.5864 ریال6:33:05
8.5862 ریال6:29:03
8.5837 ریال6:25:04
8.5841 ریال6:21:05
8.5904 ریال6:17:04
8.5915 ریال6:13:17
8.5922 ریال6:09:06
8.5874 ریال6:05:04
8.5897 ریال6:01:04
8.5898 ریال5:57:05
8.5895 ریال5:53:03
8.5898 ریال5:49:03
8.5905 ریال5:45:06
8.5902 ریال5:41:03
8.5894 ریال5:37:04
8.5879 ریال5:33:05
8.5881 ریال5:29:03
8.5874 ریال5:25:04
8.5909 ریال5:21:05
8.5923 ریال5:17:03
8.595 ریال5:13:03
8.5925 ریال5:09:05
8.5911 ریال5:05:04
8.5938 ریال5:01:04
8.5915 ریال4:57:05
8.5912 ریال4:53:03
8.5908 ریال4:49:04
8.5923 ریال4:45:06
8.5905 ریال4:37:03
8.586 ریال4:33:05
8.587 ریال4:29:03
8.5886 ریال4:25:05
8.5888 ریال4:21:05
8.5914 ریال4:17:04
8.5909 ریال4:13:03
8.5904 ریال4:09:05
8.5907 ریال4:05:04
8.5908 ریال4:01:04
8.5893 ریال3:57:05
8.5913 ریال3:49:03
8.5909 ریال3:45:06
8.5902 ریال3:41:03
8.5913 ریال3:37:04
8.5917 ریال3:29:03
8.5894 ریال3:25:04
8.5915 ریال3:21:05
8.5917 ریال3:13:03
8.5914 ریال3:09:04
8.5911 ریال3:05:04
8.5898 ریال3:01:03
8.5861 ریال2:57:04
8.5873 ریال2:53:03
8.5865 ریال2:49:03
8.5861 ریال2:45:05
8.5848 ریال2:41:04
8.5876 ریال2:37:04
8.5905 ریال2:33:04
8.5851 ریال2:29:04
8.5844 ریال2:25:05
8.5866 ریال2:21:04
8.5873 ریال2:17:04
8.5879 ریال2:13:03
8.5878 ریال2:09:05
8.5844 ریال2:05:04
8.5881 ریال2:01:05
8.5925 ریال1:57:05
8.5907 ریال1:53:03
8.59 ریال1:49:03
8.5887 ریال1:45:06
8.5917 ریال1:41:04
8.5897 ریال1:37:03
8.5892 ریال1:33:05
8.5882 ریال1:29:03
8.5896 ریال1:25:05
8.5898 ریال1:21:05
8.5879 ریال1:17:04
8.5881 ریال1:13:04
8.5868 ریال1:09:04
8.5884 ریال1:05:05
8.5893 ریال1:01:04
8.5887 ریال0:57:05
8.5885 ریال0:53:04
8.587 ریال0:49:03
8.5864 ریال0:45:06
8.5835 ریال0:41:04
8.586 ریال0:37:04
8.5875 ریال0:33:04
8.582 ریال0:29:03
8.585 ریال0:25:05
8.5822 ریال0:21:04
8.5844 ریال0:17:04
8.584 ریال0:13:04
8.5848 ریال0:09:05
8.586 ریال0:05:05
8.5861 ریال0:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات