شاخص یاب

دلار / کرون نروژ

  • نرخ فعلی:8.438
  • بالاترین قیمت روز:8.4466
  • پایین ترین قیمت روز:8.438
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:8.4466
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۰۱:۰۹
  • نرخ روز گذشته:8.4445
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0065

نمودار کندل استیک دلار / کرون نروژ در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون نروژ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.438 ریال2:01:09
8.4391 ریال2:00:16
8.438 ریال1:59:07
8.4383 ریال1:58:07
8.4394 ریال1:57:10
8.4416 ریال1:56:07
8.4411 ریال1:55:09
8.4397 ریال1:54:10
8.4425 ریال1:52:07
8.4423 ریال1:51:10
8.4384 ریال1:50:09
8.4397 ریال1:49:08
8.4392 ریال1:48:10
8.4427 ریال1:47:07
8.4423 ریال1:46:08
8.4435 ریال1:44:07
8.4434 ریال1:43:07
8.4431 ریال1:42:11
8.4407 ریال1:41:07
8.4412 ریال1:40:09
8.4405 ریال1:39:11
8.4413 ریال1:38:07
8.4408 ریال1:37:07
8.4455 ریال1:36:10
8.4451 ریال1:35:08
8.4466 ریال1:33:10
نظرات