شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / کرون نروژ

  • نرخ فعلی:9.1344
  • بالاترین قیمت روز:9.1486
  • پایین ترین قیمت روز:9.1248
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.1376
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۹:۰۸
  • نرخ روز گذشته:9.1367
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0023

نمودار کندل استیک دلار / کرون نروژ در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون نروژ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.1344 ریال11:29:08
9.1354 ریال11:27:17
9.1352 ریال11:25:10
9.1352 ریال11:25:10
9.1366 ریال11:23:05
9.1391 ریال11:21:13
9.1373 ریال11:19:14
9.1365 ریال11:17:06
9.1366 ریال11:15:18
9.1366 ریال11:15:17
9.1374 ریال11:13:07
9.1379 ریال11:11:06
9.1365 ریال11:09:13
9.1347 ریال11:07:05
9.134 ریال11:05:10
9.134 ریال11:05:10
9.1332 ریال11:03:12
9.1355 ریال11:01:07
9.134 ریال10:59:06
9.136 ریال10:57:14
9.1363 ریال10:55:08
9.1363 ریال10:55:08
9.1359 ریال10:53:06
9.1364 ریال10:51:14
9.1349 ریال10:49:05
9.1331 ریال10:47:06
9.1332 ریال10:45:15
9.1332 ریال10:45:15
9.1333 ریال10:43:06
9.1352 ریال10:41:06
9.1339 ریال10:39:16
9.1324 ریال10:37:05
9.1359 ریال10:35:07
9.1359 ریال10:35:07
9.1371 ریال10:33:16
9.1319 ریال10:31:07
9.1326 ریال10:29:06
9.1345 ریال10:27:14
9.1314 ریال10:25:07
9.1314 ریال10:25:07
9.1293 ریال10:23:06
9.13 ریال10:21:14
9.127 ریال10:19:05
9.1282 ریال10:17:05
9.1289 ریال10:15:18
9.1289 ریال10:15:18
9.1271 ریال10:13:05
9.1275 ریال10:11:06
9.1285 ریال10:09:16
9.1262 ریال10:07:06
9.1282 ریال10:05:07
9.1282 ریال10:05:06
9.1257 ریال10:03:13
9.1248 ریال10:01:07
9.129 ریال9:59:05
9.1291 ریال9:57:15
9.1295 ریال9:55:07
9.1295 ریال9:55:06
9.1291 ریال9:53:05
9.1278 ریال9:51:13
9.131 ریال9:49:06
9.1323 ریال9:47:05
9.1317 ریال9:45:15
9.1317 ریال9:45:14
9.1335 ریال9:43:06
9.1337 ریال9:41:06
9.1345 ریال9:39:14
9.1321 ریال9:37:06
9.1326 ریال9:35:07
9.1326 ریال9:35:07
9.1328 ریال9:33:16
9.1317 ریال9:31:06
9.133 ریال9:29:38
9.1317 ریال9:27:12
9.1335 ریال9:23:04
9.1324 ریال9:21:12
9.1323 ریال9:19:05
9.1315 ریال9:17:04
9.1318 ریال9:15:15
9.1318 ریال9:15:15
9.1324 ریال9:13:04
9.1327 ریال9:11:07
9.1334 ریال9:09:11
9.1351 ریال9:07:05
9.1341 ریال9:05:06
9.1341 ریال9:05:05
9.1347 ریال9:03:12
9.1357 ریال9:01:06
9.1364 ریال8:59:05
9.1346 ریال8:57:11
9.1348 ریال8:55:06
9.1348 ریال8:55:05
9.1363 ریال8:53:04
9.1364 ریال8:51:12
9.1358 ریال8:49:05
9.134 ریال8:47:04
9.1385 ریال8:45:12
9.1385 ریال8:45:12
9.1368 ریال8:43:04
9.137 ریال8:41:05
9.1382 ریال8:39:12
9.1384 ریال8:37:05
9.1379 ریال8:35:06
9.1379 ریال8:35:05
9.1367 ریال8:33:15
9.1362 ریال8:31:05
9.1379 ریال8:27:12
9.1369 ریال8:25:06
9.1369 ریال8:25:05
9.1373 ریال8:23:04
9.1354 ریال8:21:13
9.1359 ریال8:19:06
9.1358 ریال8:15:20
9.1358 ریال8:15:19
9.1364 ریال8:13:06
9.1383 ریال8:11:04
9.1362 ریال8:05:06
9.1362 ریال8:05:05
9.1386 ریال8:03:11
9.137 ریال8:01:06
9.1388 ریال7:59:05
9.1364 ریال7:57:12
9.1383 ریال7:55:06
9.1383 ریال7:55:06
9.1385 ریال7:53:04
9.1387 ریال7:51:13
9.137 ریال7:49:05
9.1384 ریال7:47:04
9.1367 ریال7:45:14
9.1367 ریال7:45:13
9.1386 ریال7:41:05
9.1385 ریال7:39:13
9.1364 ریال7:36:24
9.1362 ریال7:35:06
9.1362 ریال7:35:06
9.1361 ریال7:33:15
9.1373 ریال7:31:05
9.1381 ریال7:29:07
9.1362 ریال7:27:13
9.1363 ریال7:25:06
9.1363 ریال7:25:06
9.1372 ریال7:23:05
9.1384 ریال7:21:13
9.1381 ریال7:19:05
9.1389 ریال7:17:05
9.1385 ریال7:15:17
9.1385 ریال7:15:15
9.1384 ریال7:13:05
9.1381 ریال7:11:05
9.1407 ریال7:09:12
9.1381 ریال7:07:05
9.1386 ریال7:03:12
9.1373 ریال7:01:05
9.139 ریال6:57:13
9.1369 ریال6:55:06
9.1369 ریال6:55:06
9.1374 ریال6:53:04
9.1377 ریال6:49:05
9.1396 ریال6:47:05
9.1386 ریال6:45:14
9.1386 ریال6:45:13
9.1389 ریال6:43:05
9.1393 ریال6:41:04
9.1408 ریال6:39:12
9.1403 ریال6:37:05
9.1393 ریال6:35:06
9.1393 ریال6:35:05
9.1385 ریال6:33:15
9.1395 ریال6:31:23
9.139 ریال6:29:04
9.1371 ریال6:27:13
9.1377 ریال6:25:06
9.1377 ریال6:25:06
9.1389 ریال6:23:05
9.1386 ریال6:21:13
9.1372 ریال6:19:05
9.1376 ریال6:17:05
9.1378 ریال6:13:05
9.1381 ریال6:11:06
9.1376 ریال6:09:13
9.1377 ریال6:07:06
9.1381 ریال6:05:06
9.1381 ریال6:05:05
9.1379 ریال6:03:12
9.138 ریال6:01:06
9.1384 ریال5:59:05
9.1378 ریال5:57:13
9.1374 ریال5:55:06
9.1374 ریال5:55:05
9.1376 ریال5:53:05
9.1373 ریال5:51:12
9.139 ریال5:49:06
9.1374 ریال5:45:15
9.1374 ریال5:45:14
9.1371 ریال5:43:05
9.1373 ریال5:41:05
9.1391 ریال5:39:13
9.1387 ریال5:37:05
9.1393 ریال5:35:06
9.1393 ریال5:35:05
9.1396 ریال5:33:16
9.1387 ریال5:31:05
9.1386 ریال5:29:05
9.1398 ریال5:27:12
9.1386 ریال5:23:05
9.1396 ریال5:21:13
9.1385 ریال5:19:04
9.1392 ریال5:17:04
9.1379 ریال5:15:18
9.1379 ریال5:15:17
9.1376 ریال5:13:05
9.1378 ریال5:11:04
9.1365 ریال5:05:05
9.1365 ریال5:05:05
9.138 ریال5:01:06
9.1358 ریال4:59:04
9.1359 ریال4:57:12
9.1364 ریال4:55:05
9.1364 ریال4:55:05
9.1339 ریال4:53:05
9.1351 ریال4:51:12
9.134 ریال4:49:05
9.1346 ریال4:47:04
9.1356 ریال4:45:13
9.1356 ریال4:45:13
9.1331 ریال4:41:05
9.1339 ریال4:37:05
9.1328 ریال4:35:06
9.1328 ریال4:35:05
9.134 ریال4:33:14
9.1331 ریال4:31:05
9.134 ریال4:29:04
9.1326 ریال4:27:13
9.1343 ریال4:25:06
9.1343 ریال4:25:06
9.1335 ریال4:23:04
9.1352 ریال4:21:12
9.1343 ریال4:19:04
9.134 ریال4:17:04
9.1333 ریال4:15:16
9.1333 ریال4:15:16
9.1332 ریال4:13:04
9.1341 ریال4:11:05
9.1333 ریال4:09:12
9.1301 ریال4:05:06
9.1301 ریال4:05:05
9.1332 ریال4:03:12
9.132 ریال4:01:05
9.1332 ریال3:59:04
9.1323 ریال3:57:12
9.132 ریال3:55:05
9.132 ریال3:55:05
9.1313 ریال3:53:04
9.1323 ریال3:51:12
9.1313 ریال3:49:05
9.1312 ریال3:47:04
9.1308 ریال3:45:14
9.1308 ریال3:45:13
9.1303 ریال3:43:04
9.1308 ریال3:41:04
9.1306 ریال3:39:12
9.1305 ریال3:37:04
9.1326 ریال3:35:05
9.1326 ریال3:35:04
9.1344 ریال3:33:13
9.1345 ریال3:31:04
9.1334 ریال3:29:05
9.1337 ریال3:27:12
9.1328 ریال3:25:06
9.1328 ریال3:25:05
9.1342 ریال3:23:04
9.1332 ریال3:21:11
9.1331 ریال3:19:04
9.133 ریال3:17:04
9.1319 ریال3:15:15
9.1319 ریال3:15:14
9.1331 ریال3:13:05
9.1319 ریال3:11:04
9.1332 ریال3:07:04
9.1325 ریال3:05:05
9.1325 ریال3:05:04
9.1333 ریال3:03:10
9.1335 ریال3:01:05
9.1323 ریال2:59:04
9.1339 ریال2:57:12
9.1341 ریال2:55:05
9.1341 ریال2:55:04
9.134 ریال2:53:04
9.1344 ریال2:51:12
9.1343 ریال2:49:04
9.1353 ریال2:47:05
9.1351 ریال2:45:13
9.1351 ریال2:45:12
9.1361 ریال2:43:05
9.1336 ریال2:41:04
9.1343 ریال2:39:11
9.1364 ریال2:37:04
9.1369 ریال2:35:05
9.1369 ریال2:35:05
9.1395 ریال2:33:13
9.1402 ریال2:31:04
9.1422 ریال2:29:04
9.14 ریال2:27:12
9.1424 ریال2:25:05
9.1424 ریال2:25:04
9.1405 ریال2:23:04
9.1407 ریال2:21:12
9.139 ریال2:19:03
9.1371 ریال2:15:17
9.1371 ریال2:15:16
9.1376 ریال2:13:04
9.1388 ریال2:11:04
9.1458 ریال1:37:04
9.1486 ریال1:35:05
9.1486 ریال1:35:04
9.1485 ریال1:33:14
9.1325 ریال1:31:04
9.1353 ریال1:29:04
9.1344 ریال1:27:12
9.1367 ریال1:25:05
9.1367 ریال1:25:05
9.1358 ریال1:23:04
9.1356 ریال1:21:12
9.135 ریال1:17:03
9.137 ریال1:15:15
9.137 ریال1:15:15
9.1363 ریال1:13:04
9.1375 ریال1:11:04
9.1378 ریال1:09:12
9.1351 ریال1:07:03
9.1353 ریال1:05:04
9.1353 ریال1:05:04
9.1373 ریال1:03:10
9.1367 ریال1:01:04
9.135 ریال0:59:04
9.134 ریال0:57:12
9.1341 ریال0:53:04
9.1331 ریال0:49:04
9.1335 ریال0:47:04
9.1354 ریال0:45:14
9.1354 ریال0:45:13
9.1365 ریال0:43:03
9.1356 ریال0:41:04
9.1358 ریال0:39:11
9.136 ریال0:37:04
9.1351 ریال0:35:04
9.1351 ریال0:35:03
9.1356 ریال0:33:13
9.1354 ریال0:31:04
9.1341 ریال0:29:04
9.1358 ریال0:27:11
9.136 ریال0:25:04
9.136 ریال0:25:03
9.1342 ریال0:23:03
9.136 ریال0:21:11
9.1346 ریال0:19:03
9.1347 ریال0:17:03
9.1342 ریال0:15:15
9.1342 ریال0:15:14
9.1362 ریال0:13:04
9.137 ریال0:11:03
9.1362 ریال0:09:11
9.1381 ریال0:07:03
9.1377 ریال0:05:04
9.1377 ریال0:05:04
9.1374 ریال0:03:11
9.1376 ریال0:02:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات