دلار / کوردوبا نیکاراگوئه

  • نرخ فعلی:30.998
  • بالاترین قیمت روز:30.998
  • پایین ترین قیمت روز:30.932
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:30.932
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:30.959
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.039

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
30.998 ریال4:33:21
30.932 ریال1:32:21
نظرات