شاخص یاب

دلار / کوردوبا نیکاراگوئه

  • نرخ فعلی:31.582
  • بالاترین قیمت روز:31.82
  • پایین ترین قیمت روز:31.582
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:31.82
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:31.83
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.79%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.248

نمودار کندل استیک دلار / کوردوبا نیکاراگوئه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کوردوبا نیکاراگوئه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
31.582 ریال3:32:11
31.82 ریال0:14:08
نظرات