شاخص یاب

دلار / کوردوبا نیکاراگوئه

  • نرخ فعلی:32
  • بالاترین قیمت روز:32
  • پایین ترین قیمت روز:31.833
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:31.833
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:32
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / کوردوبا نیکاراگوئه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کوردوبا نیکاراگوئه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
32 ریال17:09:11
31.912 ریال15:36:10
31.833 ریال4:32:09
نظرات