شاخص یاب

دلار / کوردوبا نیکاراگوئه

  • نرخ فعلی:31.154
  • بالاترین قیمت روز:31.154
  • پایین ترین قیمت روز:31.154
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:31.154
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۵۰
  • نرخ روز گذشته:31.28
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.126

نمودار کندل استیک دلار / کوردوبا نیکاراگوئه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کوردوبا نیکاراگوئه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
31.154 ریال4:34:50
31.154 ریال4:33:52
نظرات