دلار / کوردوبا نیکاراگوئه

  • سکه فروشان مجاز31.572
  • بالاترین قیمت روز:31.636
  • پایین ترین قیمت روز:31.41
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:31.636
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۱:۲۹
  • نرخ روز گذشته:31.41
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.162

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
31.572 ریال16:31:29
31.41 ریال16:07:52
31.571 ریال15:49:25
31.636 ریال4:37:49
نظرات