شاخص یاب

دلار / نایرا نیجریه

  • نرخ فعلی:364.05
  • بالاترین قیمت روز:368
  • پایین ترین قیمت روز:363
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:363
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:368
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.95

نمودار کندل استیک دلار / نایرا نیجریه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / نایرا نیجریه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
364.05 ریال15:36:10
363.22 ریال4:32:09
368 ریال4:25:09
363 ریال4:24:11
368 ریال4:23:08
363 ریال4:22:08
368 ریال3:40:09
363 ریال3:39:10
368 ریال3:32:08
363 ریال3:31:08
368 ریال3:13:08
363 ریال3:12:11
368 ریال3:09:11
363 ریال3:08:08
368 ریال3:01:10
363 ریال3:00:16
368 ریال2:55:09
363 ریال2:54:11
368 ریال2:16:09
363 ریال2:15:12
368 ریال2:09:10
363 ریال2:08:07
368 ریال1:58:08
363 ریال1:57:10
نظرات