کالایاب
شاخص یاب

دلار / دلار نامبیا

  • نرخ فعلی:13.854
  • بالاترین قیمت روز:13.867
  • پایین ترین قیمت روز:13.813
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.834
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۶:۰۴
  • نرخ روز گذشته:13.822
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.032

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.854 ریال6:16:04
13.855 ریال6:12:05
13.852 ریال6:08:03
13.849 ریال6:05:05
13.852 ریال6:00:09
13.853 ریال5:56:04
13.856 ریال5:53:04
13.855 ریال5:49:04
13.861 ریال5:41:04
13.864 ریال5:37:04
13.866 ریال5:33:06
13.862 ریال5:29:04
13.864 ریال5:24:06
13.859 ریال5:20:05
13.858 ریال5:16:04
13.861 ریال5:09:06
13.863 ریال5:05:05
13.866 ریال5:00:09
13.867 ریال4:56:03
13.865 ریال4:52:04
13.859 ریال4:49:03
13.861 ریال4:45:07
13.857 ریال4:41:04
13.858 ریال4:37:04
13.865 ریال4:33:05
13.867 ریال4:29:04
13.856 ریال4:25:05
13.858 ریال4:22:04
13.853 ریال4:17:04
13.856 ریال4:14:04
13.859 ریال4:00:08
13.867 ریال3:33:05
13.857 ریال3:09:05
13.813 ریال2:45:07
13.832 ریال2:21:05
13.842 ریال1:57:04
13.833 ریال1:30:08
13.838 ریال1:06:04
13.845 ریال0:42:05
13.834 ریال0:15:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات