شاخص یاب

دلار / دلار نامبیا

  • نرخ فعلی:14.34
  • بالاترین قیمت روز:14.34
  • پایین ترین قیمت روز:14.34
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:14.34
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۰۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:14.85
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.51

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.34 ریال0:06:10
نظرات