شاخص یاب

دلار / دلار نامبیا

  • نرخ فعلی:14.02
  • بالاترین قیمت روز:14.02
  • پایین ترین قیمت روز:14
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.02
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:14
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.02 ریال17:09:11
14 ریال10:57:12
14.02 ریال1:45:14
نظرات