دلار / متیکال موزامبیک

  • نرخ فعلی:59.54
  • بالاترین قیمت روز:59.54
  • پایین ترین قیمت روز:59.54
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:59.54
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۴:۱۳
  • نرخ روز گذشته:59.61
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.07

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
59.54 ریال13:44:13
نظرات