کالایاب
شاخص یاب

دلار / رینگیت مالزی

  • نرخ فعلی:4.113
  • بالاترین قیمت روز:4.114
  • پایین ترین قیمت روز:4.109
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.11
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۱:۱۸
  • نرخ روز گذشته:4.1135
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک دلار / رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.113 ریال14:31:18
4.114 ریال14:20:21
4.1125 ریال14:15:21
4.1115 ریال13:38:14
4.111 ریال13:30:28
4.1115 ریال13:17:17
4.112 ریال13:13:26
4.111 ریال13:09:25
4.112 ریال11:53:19
4.1125 ریال11:33:25
4.113 ریال11:25:16
4.112 ریال11:13:11
4.1115 ریال11:09:13
4.11 ریال10:17:07
4.111 ریال8:13:04
4.11 ریال7:29:03
4.109 ریال7:25:05
4.1115 ریال7:21:05
4.111 ریال7:05:04
4.112 ریال6:21:05
4.111 ریال5:53:04
4.11 ریال4:29:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات