شاخص یاب

دلار / رینگیت مالزی

  • نرخ فعلی:4.1396
  • بالاترین قیمت روز:4.1427
  • پایین ترین قیمت روز:4.134
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.1345
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:4.1332
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0064

نمودار کندل استیک دلار / رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.1396 ریال11:47:13
4.1387 ریال11:31:17
4.1388 ریال11:30:23
4.1405 ریال11:28:14
4.14 ریال11:27:17
4.1385 ریال11:24:17
4.1386 ریال11:23:14
4.1387 ریال11:22:13
4.1388 ریال11:16:13
4.1397 ریال11:14:16
4.1394 ریال11:08:14
4.1416 ریال10:56:14
4.1412 ریال10:54:16
4.1399 ریال10:53:12
4.1383 ریال10:46:12
4.1402 ریال10:45:18
4.1404 ریال10:44:13
4.1427 ریال10:42:17
4.1412 ریال10:41:12
4.1427 ریال10:40:18
4.141 ریال10:39:16
4.1393 ریال8:14:12
4.139 ریال6:51:14
4.1395 ریال6:18:13
4.139 ریال6:17:28
4.137 ریال5:48:13
4.135 ریال4:07:10
4.134 ریال4:00:15
4.135 ریال3:38:10
4.1348 ریال3:34:09
4.135 ریال3:33:12
4.1345 ریال0:06:10
نظرات