USD/MYR - دلار آمریکا / رینگیت مالزی

ده میلیون ریال شما تا این ساعت چقدر شد؟

۱ روز

10,015,812 ریال

۱ هفته

9,902,590 ریال

۱ ماه

9,724,138 ریال

۳ ماه

9,630,877 ریال

۶ ماه

9,514,038 ریال

۱ سال

9,282,381 ریال

راهنما

در این بخش، فرض بر این می باشد که شما بخشی از دارایی خود را در روزهای گذشته صرف سرمایه گذاری در یکی از شاخص ها کرده اید فرضا 10 میلیون ریال از سرمایه خود را به خرید نیم سکه اختصاص داده اید یا 1000 دلار ارز خریده اید و حال پس از گذشت یک دوره زمانی و سپری شدن تحولات نز