USD/MYR - دلار آمریکا / رینگیت مالزی

  • نرخ فعلی:4.158
  • بالاترین قیمت روز:4.158
  • پایین ترین قیمت روز:4.158
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۳۵
  • نرخ روز گذشته:4.158
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0