شاخص یاب

دلار / رینگیت مالزی

  • نرخ فعلی:4.1855
  • بالاترین قیمت روز:4.1925
  • پایین ترین قیمت روز:4.185
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.1875
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۰:۱۲
  • نرخ روز گذشته:4.188
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0025

نمودار کندل استیک دلار / رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.1855 ریال12:10:12
4.186 ریال11:54:13
4.185 ریال11:10:12
4.186 ریال10:45:13
4.1885 ریال9:53:10
4.1895 ریال6:18:56
4.1895 ریال6:18:35
4.191 ریال6:07:10
4.1915 ریال5:56:10
4.192 ریال5:11:08
4.19 ریال5:00:17
4.189 ریال4:14:08
4.19 ریال3:42:11
4.1925 ریال3:40:10
4.19 ریال3:39:10
4.1895 ریال3:32:10
4.1875 ریال1:32:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات