شاخص یاب

دلار / رینگیت مالزی

  • نرخ فعلی:4.101
  • بالاترین قیمت روز:4.101
  • پایین ترین قیمت روز:4.1003
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.101
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۵:۵۸
  • نرخ روز گذشته:4.0922
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0088

نمودار کندل استیک دلار / رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.101 ریال5:25:58
4.101 ریال5:25:11
4.101 ریال5:23:57
4.1003 ریال5:22:04
4.1003 ریال5:20:48
4.1003 ریال5:19:45
4.1005 ریال5:18:53
4.1005 ریال5:17:44
4.1005 ریال5:16:28
4.101 ریال1:01:34
4.101 ریال1:00:33
4.101 ریال0:59:19
نظرات