شاخص یاب

دلار / رینگیت مالزی

  • نرخ فعلی:4.073
  • بالاترین قیمت روز:4.08
  • پایین ترین قیمت روز:4.069
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.08
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۴:۱۱
  • نرخ روز گذشته:4.083
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار کندل استیک دلار / رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.073 ریال7:44:11
4.072 ریال6:31:12
4.07 ریال5:30:21
4.069 ریال5:29:11
4.072 ریال5:17:12
4.071 ریال5:14:11
4.07 ریال5:12:17
4.072 ریال4:57:15
4.074 ریال4:35:12
4.073 ریال4:27:15
4.074 ریال4:24:14
4.0745 ریال4:20:13
4.075 ریال4:13:12
4.073 ریال4:10:14
4.071 ریال3:59:11
4.072 ریال3:45:15
4.073 ریال3:44:11
4.072 ریال3:40:14
4.075 ریال3:39:14
4.073 ریال3:35:12
4.075 ریال3:32:13
4.08 ریال2:47:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات