شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:19.0079
  • بالاترین قیمت روز:19.055
  • پایین ترین قیمت روز:19.0079
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:19.055
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۶:۰۴
  • نرخ روز گذشته:19.0542
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0463

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19.0079 ریال1:36:04
19.0216 ریال1:35:15
19.0216 ریال1:35:14
19.0079 ریال1:29:03
19.0216 ریال1:28:13
19.0084 ریال1:25:04
19.0132 ریال1:22:05
19.0216 ریال1:21:13
19.014 ریال1:19:04
19.0163 ریال1:16:04
19.0207 ریال1:15:05
19.0207 ریال1:15:04
19.0275 ریال1:14:12
19.0207 ریال1:13:04
19.0219 ریال1:10:05
19.0219 ریال1:10:05
19.0211 ریال1:08:04
19.0275 ریال1:07:13
19.0253 ریال1:04:04
19.019 ریال1:01:05
19.0275 ریال1:00:19
19.0275 ریال1:00:18
19.021 ریال0:58:04
19.0275 ریال0:52:04
19.029 ریال0:50:06
19.029 ریال0:50:06
19.0349 ریال0:49:12
19.0319 ریال0:46:04
19.0306 ریال0:43:03
19.0349 ریال0:42:12
19.0344 ریال0:40:05
19.0344 ریال0:40:05
19.0345 ریال0:36:04
19.0541 ریال0:35:15
19.0541 ریال0:35:14
19.0345 ریال0:34:04
19.026 ریال0:31:05
19.0373 ریال0:29:04
19.0541 ریال0:28:13
19.041 ریال0:25:05
19.041 ریال0:25:04
19.0403 ریال0:22:04
19.0541 ریال0:21:13
19.0439 ریال0:19:04
19.0544 ریال0:16:03
19.0545 ریال0:15:05
19.0545 ریال0:15:05
19.0513 ریال0:14:12
19.0545 ریال0:13:04
19.0507 ریال0:10:06
19.0507 ریال0:10:04
19.0506 ریال0:08:04
19.0513 ریال0:07:13
19.055 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات