کالایاب
شاخص یاب

دلار / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:19.6857
  • بالاترین قیمت روز:19.7151
  • پایین ترین قیمت روز:19.684
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:19.6914
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۴۳:۰۳
  • نرخ روز گذشته:19.6942
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0085

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19.6857 ریال1:43:03
19.6855 ریال1:40:04
19.6896 ریال1:37:03
19.688 ریال1:33:06
19.6887 ریال1:31:03
19.6879 ریال1:28:04
19.684 ریال1:25:05
19.684 ریال1:25:04
19.691 ریال1:22:04
19.7012 ریال1:19:04
19.7013 ریال1:13:04
19.6973 ریال1:10:04
19.696 ریال1:07:03
19.7011 ریال1:04:04
19.7034 ریال1:01:05
19.7032 ریال0:58:03
19.7018 ریال0:55:04
19.7018 ریال0:55:04
19.7025 ریال0:52:04
19.694 ریال0:49:04
19.6956 ریال0:47:04
19.695 ریال0:44:03
19.6865 ریال0:39:06
19.6939 ریال0:36:06
19.701 ریال0:32:04
19.6966 ریال0:29:03
19.6963 ریال0:26:03
19.6902 ریال0:23:04
19.6965 ریال0:20:05
19.6965 ریال0:20:04
19.7033 ریال0:16:04
19.7094 ریال0:14:04
19.7151 ریال0:10:05
19.7151 ریال0:10:04
19.7007 ریال0:07:03
19.6973 ریال0:04:04
19.6914 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات