دلار / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:18.5359
  • بالاترین قیمت روز:18.5857
  • پایین ترین قیمت روز:18.5359
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:18.5857
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۷:۵۵
  • نرخ روز گذشته:18.6084
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0725

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18.5359 ریال1:37:55
18.5526 ریال1:13:53
18.5415 ریال1:01:43
18.5359 ریال0:44:21
18.5614 ریال0:31:51
18.5727 ریال0:26:22
18.5743 ریال0:19:47
18.5781 ریال0:13:59
18.5857 ریال0:07:55
نظرات