کالایاب
شاخص یاب

دلار / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:19.1256
  • بالاترین قیمت روز:19.1583
  • پایین ترین قیمت روز:19.1207
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:19.1583
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۱۰:۱۲
  • نرخ روز گذشته:19.1558
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0302

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19.1256 ریال1:10:12
19.1335 ریال1:04:10
19.1226 ریال1:01:13
19.1261 ریال0:58:09
19.1264 ریال0:55:10
19.1236 ریال0:52:09
19.1271 ریال0:50:12
19.1221 ریال0:47:09
19.1207 ریال0:42:12
19.1211 ریال0:41:09
19.1286 ریال0:39:13
19.1279 ریال0:36:13
19.1325 ریال0:33:13
19.144 ریال0:29:08
19.143 ریال0:26:09
19.137 ریال0:21:12
19.1312 ریال0:20:12
19.1439 ریال0:16:09
19.1455 ریال0:14:09
19.1516 ریال0:10:12
19.1525 ریال0:07:13
19.1583 ریال0:04:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات