دلار آمریکا / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:18.9368
  • بالاترین قیمت روز:18.9381
  • پایین ترین قیمت روز:18.9045
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:18.9291
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۳۲
  • نرخ روز گذشته:18.9237
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0131

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18.9368 ریال1:32:56
18.9317 ریال1:29:17
18.9313 ریال1:26:20
18.9348 ریال1:20:20
18.9295 ریال1:17:48
18.909 ریال1:14:22
18.9046 ریال1:11:23
18.9045 ریال1:08:23
18.9179 ریال1:05:29
18.9185 ریال1:02:23
18.9205 ریال0:59:50
18.9199 ریال0:56:22
18.9117 ریال0:50:45
18.9176 ریال0:47:14
18.9167 ریال0:44:54
18.912 ریال0:41:27
18.9174 ریال0:38:55
18.9151 ریال0:35:29
18.9268 ریال0:32:32
18.9222 ریال0:29:50
18.9265 ریال0:26:52
18.9352 ریال0:20:24
18.9357 ریال0:17:25
18.9352 ریال0:14:56
18.9369 ریال0:11:25
18.9381 ریال0:08:43
18.9296 ریال0:05:26
18.9291 ریال0:02:40
نظرات