شاخص یاب

دلار / کواچا مالاوی

  • نرخ فعلی:714.16
  • بالاترین قیمت روز:714.16
  • پایین ترین قیمت روز:714.16
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:714.16
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۵:۵۴
  • نرخ روز گذشته:710
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.16

نمودار کندل استیک دلار / کواچا مالاوی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کواچا مالاوی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
714.16 ریال4:35:54
714.16 ریال4:34:50
نظرات