شاخص یاب

دلار / کواچا مالاوی

  • نرخ فعلی:722.87
  • بالاترین قیمت روز:722.87
  • پایین ترین قیمت روز:710
  • بیشترین مقدار نوسان روز:12.87
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:710
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:718.78
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.09

نمودار کندل استیک دلار / کواچا مالاوی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کواچا مالاوی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
722.87 ریال3:32:11
710 ریال0:06:10
نظرات