شاخص یاب

دلار / کواچا مالاوی

  • نرخ فعلی:725.11
  • بالاترین قیمت روز:730
  • پایین ترین قیمت روز:725.11
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4.89
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:729
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۵:۴۰
  • نرخ روز گذشته:666.38
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:8.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:58.73

نمودار کندل استیک دلار / کواچا مالاوی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کواچا مالاوی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
725.11 ریال4:35:40
725.11 ریال4:34:32
730 ریال1:42:28
730 ریال1:41:32
729 ریال1:33:40
729 ریال1:32:50
نظرات