شاخص یاب

دلار / کواچا مالاوی

  • نرخ فعلی:733.43
  • بالاترین قیمت روز:733.43
  • پایین ترین قیمت روز:729
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4.43
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:729
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۲:۵۰
  • نرخ روز گذشته:735.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.07

نمودار کندل استیک دلار / کواچا مالاوی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کواچا مالاوی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
733.43 ریال4:42:50
733.43 ریال4:42:09
733.43 ریال4:41:43
733.43 ریال4:40:57
729 ریال0:53:25
729 ریال0:52:26
729 ریال0:51:42
نظرات