دلار / روپیه موریس

  • سکه فروشان مجاز34.568
  • بالاترین قیمت روز:34.625
  • پایین ترین قیمت روز:34.167
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:34.472
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۷:۵۷
  • نرخ روز گذشته:34.42
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.148

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
34.568 ریال16:07:57
34.6 ریال16:02:03
34.624 ریال15:43:59
34.625 ریال15:25:59
34.624 ریال14:50:11
34.616 ریال14:19:52
34.617 ریال13:56:07
34.619 ریال13:49:53
34.322 ریال12:49:37
34.367 ریال12:25:52
34.167 ریال11:31:56
34.23 ریال11:19:32
34.4 ریال11:01:59
34.251 ریال10:49:36
34.472 ریال4:55:33
نظرات