دلار / پاتاکا ماکائو

  • نرخ فعلی:8.2666
  • بالاترین قیمت روز:8.2666
  • پایین ترین قیمت روز:8.2485
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.2485
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:8.2555
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0111

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.2666 ریال4:33:21
8.2485 ریال1:32:21
نظرات