کالایاب
شاخص یاب

دلار / پاتاکا ماکائو

  • نرخ فعلی:8.056
  • بالاترین قیمت روز:8.058
  • پایین ترین قیمت روز:8.048
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.058
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۹:۰۴
  • نرخ روز گذشته:8.057
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک دلار / پاتاکا ماکائو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پاتاکا ماکائو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.056 ریال4:49:04
8.057 ریال4:45:06
8.058 ریال4:41:03
8.057 ریال3:37:04
8.048 ریال3:33:05
8.056 ریال0:33:04
8.057 ریال0:21:05
8.058 ریال0:17:05
8.057 ریال0:09:05
8.058 ریال0:05:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات