شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پاتاکا ماکائو

  • نرخ فعلی:8.07
  • بالاترین قیمت روز:8.1
  • پایین ترین قیمت روز:8.068
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.068
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:8.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.03

نمودار کندل استیک دلار / پاتاکا ماکائو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پاتاکا ماکائو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.07 ریال11:13:07
8.069 ریال10:59:06
8.068 ریال10:57:14
8.069 ریال10:47:07
8.068 ریال10:45:15
8.068 ریال10:45:15
8.069 ریال10:43:06
8.068 ریال10:41:06
8.069 ریال10:39:16
8.07 ریال10:37:06
8.069 ریال9:55:07
8.069 ریال9:55:06
8.07 ریال9:53:05
8.069 ریال9:21:12
8.07 ریال9:19:06
8.069 ریال9:01:06
8.07 ریال8:59:05
8.069 ریال8:55:06
8.069 ریال8:55:06
8.07 ریال8:53:04
8.069 ریال8:47:04
8.07 ریال8:45:12
8.07 ریال8:45:12
8.069 ریال8:43:04
8.07 ریال8:17:04
8.069 ریال8:15:21
8.069 ریال8:15:20
8.07 ریال8:09:13
8.069 ریال7:59:05
8.07 ریال7:57:12
8.069 ریال7:39:13
8.07 ریال7:33:15
8.069 ریال7:07:06
8.07 ریال6:13:05
8.071 ریال6:11:06
8.07 ریال6:09:13
8.071 ریال6:07:06
8.07 ریال5:49:06
8.1 ریال5:47:05
8.071 ریال5:45:15
8.071 ریال5:45:14
8.07 ریال5:37:05
8.071 ریال5:35:06
8.071 ریال5:35:05
8.07 ریال5:31:05
8.1 ریال5:29:05
8.07 ریال5:27:12
8.1 ریال5:25:06
8.1 ریال5:25:06
8.071 ریال5:17:04
8.1 ریال5:13:05
8.071 ریال5:11:04
8.1 ریال5:09:12
8.071 ریال5:07:05
8.1 ریال4:59:05
8.071 ریال4:55:05
8.071 ریال4:55:05
8.1 ریال4:53:05
8.071 ریال4:49:05
8.07 ریال4:47:05
8.1 ریال4:45:13
8.1 ریال4:45:13
8.071 ریال4:43:05
8.072 ریال4:41:05
8.071 ریال4:39:13
8.072 ریال4:37:05
8.071 ریال4:35:05
8.1 ریال4:33:14
8.072 ریال4:31:05
8.071 ریال4:27:13
8.1 ریال4:23:04
8.071 ریال4:17:04
8.1 ریال4:15:17
8.1 ریال4:15:16
8.071 ریال4:07:04
8.1 ریال4:01:05
8.072 ریال3:59:04
8.071 ریال3:57:12
8.07 ریال3:55:06
8.07 ریال3:55:05
8.1 ریال3:49:05
8.069 ریال3:37:04
8.1 ریال3:35:05
8.069 ریال3:31:04
8.1 ریال3:29:05
8.069 ریال3:27:12
8.068 ریال3:21:11
8.069 ریال3:11:04
8.1 ریال3:05:05
8.1 ریال3:05:05
8.069 ریال3:01:06
8.1 ریال2:49:04
8.069 ریال2:47:05
8.1 ریال2:41:04
8.069 ریال2:37:04
8.1 ریال2:35:05
8.1 ریال2:35:05
8.069 ریال2:33:13
8.1 ریال2:21:12
8.068 ریال2:17:04
8.1 ریال2:15:17
8.1 ریال2:15:16
8.069 ریال2:11:04
8.1 ریال1:29:04
8.068 ریال1:27:12
8.1 ریال1:19:04
8.069 ریال1:17:04
8.1 ریال1:09:12
8.068 ریال1:07:03
8.1 ریال1:03:10
8.068 ریال1:01:04
8.1 ریال0:59:04
8.068 ریال0:55:04
8.1 ریال0:49:04
8.068 ریال0:45:14
8.068 ریال0:45:13
8.1 ریال0:37:04
8.068 ریال0:29:04
8.1 ریال0:27:11
8.068 ریال0:25:04
8.068 ریال0:25:03
8.1 ریال0:23:03
8.068 ریال0:21:11
8.1 ریال0:17:04
8.068 ریال0:15:15
8.068 ریال0:15:14
8.1 ریال0:13:04
8.068 ریال0:05:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات